Regisztráció és bejelentkezés

A valós idejű, beltéri helymeghatározó rendszerek vizsgálata és többszempontú összehasonlítása az intralogisztikai felhasználhatóság alapján

A helymeghatározás és pozícionálás kérdésköre már az ókori görög tudósokat is foglalkoztatta, később pedig egyre fontosabbá vált, hogy az emberek tudják a pontos helyzetüket.

Ez az igény nemcsak a mindennapi utazások és tájékozódás szempontjából vált fontossá, hanem a szállítmányozásban és egyéb ipari tevékenységeknél is. Ma már a legtöbb ember számára természetes, hogy a mobiltelefonjuk segítségével képesek meghatározni saját pozíciójukat, a megállóban várakozva pontosan tudják hol tart a várt tömegközlekedési eszköz, emellett pedig nyomon követhetik a megrendelt csomagjaik útját is akár.

A mai világunk elképzelhetetlen a GPS nélkül, azonban ez jobbára csak kültéri követési feladatok esetében használható. Emiatt kifejlesztettek különböző beltéri helymeghatározó rendszereket is, így már nemcsak a nagy távolságokon mozgó járműveket lehet követni, hanem lehetőséget kapunk a telephelyeken és épületeken belüli mozgó objektumok követésére is. Jelenleg többféle rendszer is rendelkezésünkre áll, amelyek különböznek a megbízhatóságukban, a pontosságukban, a működési technológiáikban és még egyéb meghatározó tulajdonságaikban. Ezek különbözőségei alapvetően meghatározzák, hogy milyen feladatra lehet őket felhasználni, emiatt még nem világos, hogy mely technológiák, mely intralogisztikai alkalmazásokban lehetnek sikeresek, és milyen tulajdonságaikat kell továbbfejleszteni.

Napjaink intralogisztikai rendszereiben- ahol egy telephely belső logisztikai folyamatainak összessége megtalálható- fokozottan fontossá váltak azok a dinamikus információk, amelyek a mozgó objektumok valós idejű követésével vannak kapcsolatban, mivel ezek az adatok felhasználhatók számos optimalizálási probléma megoldásában.

A dolgozatban elsőként a beltéri pozícionálási módszereket és technológiákat gyűjtöm össze, majd az intralogisztikai oldalt szükséges megvizsgálni. A kutatás végén különböző intralogisztikai tevékenységek támogatásához szeretnék egy-egy, a meghatározott szempontok szerint megfelelőnek bizonyuló beltéri helymeghatározó rendszert párosítani, továbbá feltárni olyan intralogisztikai optimalizálási feladatokat, amelyek esetében a valós idejű helymeghatározásból származó adatok felhasználásával eredményeket lehet elérni.

Célom a kutatásban a valós idejű, beltéri helymeghatározó rendszerek intralogisztikai szempontok szerinti többkritériumú vizsgálata, összehasonlítása és továbbfejlesztési lehetőségeinek definiálása.

szerző

  • Molnár-Major Petra
    Logisztikai mérnöki
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Bóna Krisztián
    egyetemi docens, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

helyezés

Jutalom