Regisztráció és bejelentkezés

Multikritériumos értékelési módszertan kidolgozása a városi kötöttpályás áruszállítás lehetőségeinek vizsgálatára

Ma a világunk elképzelhetetlen lenne az oly sok helyen elérhető közúti közlekedés adta kényelmi tényező nélkül. Azonban ez az érzékeny rendszer a meggondolatlan fejlesztéseket követően könnyen a kitalálója és fő élvezője ellenségévé fordulhat. A nagyvárosokban kialakult közlekedési torlódások, dugók és a szmog, mind az emberekre, mind a környezetünkre káros hatással van, ezáltal ellehetetlenítve az élhető városok fenntartását.

Budapest sem képez kivételt a fent említettek alól. A városi ellátásban szinte csak közúti járműveket használnak, amelyek a jelenlegi szabályozások mellett nem képesek kielégíteni a nagy árutömegek, környezetkímélő módon történő célba juttatását. Ehhez szükség lenne konszolidációs központokra és megfelelő leadóhelyekre, ezáltal két lépcsőben megvalósulhatna egy gateway-koncepció alapú új rendszer, amely biztosíthatná a megfelelő termékek megfelelő időben megfelelő helyre történő eljuttatását.

TDK-dolgozatunkban ezen rendszer egy fő elemét, az áruforgalmi alközpontok és áruforgalmi zsilipek közötti gerinc-összeköttetést szeretnénk megvizsgálni. Jelenleg Budapesten vízi úton vagy városi vasúton lehetne a nagy igényeket hatékonyan kiszolgálni, mivel a közúti hálózat nem képes olyan nagy árutömeg egy járművön történő kezelésére.

A dolgozatunk célja egy olyan több szempontot kezelni képes módszertan kidolgozása, mely az adott városban előforduló kötöttpályás lehetőségeket vizsgálja. A jövőben a döntési modell eredményeképpen egy adott városra azt tudhatnánk meg, hogy melyik kötöttpályás közlekedési mód, mennyire lenne alkalmas az áruszállításra.

Ehhez az analitikus hierarchia eljárás (AHP) módszertanát szeretnénk felhasználni, amely az általunk meghatározott szempontokat is priorizálná, és a kulcsszempontok együttes kezelésére lenne képes. A munkánkban a budapesti kötöttpályás közlekedési lehetőségek példáján szeretnénk levezetni a módszertant. Fontosnak tartjuk a megfelelő érzékenységvizsgálat elvégzését is, mely segítségével a lehetséges változtatások hatását is rögzíthetjük. Ezzel felhívhatjuk a figyelmet a még meg nem fogalmazott fejlesztési tervekre vonatkozóan a városellátást lehetségesen pozitívan befolyásoló tényezőkre is.

szerzők

 • Kormos Henriett
  Logisztikai mérnöki
  alapképzés (BA/BSc)
 • Molnár-Major Petra
  Logisztikai mérnöki
  alapképzés (BA/BSc)
 • Posta Máté Imre
  Közlekedésmérnöki
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Bóna Krisztián
  egyetemi docens, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
 • Dr. Sárdi Dávid Lajos
  egyetemi adjunktus, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

helyezés

Jutalom