Regisztráció és bejelentkezés

Autonóm járművek bevezetési lehetőségeinek azonosítása és hatásainak feltárása a Last Mile áruszállításban

A piacon megjelenő, jelenleg tesztelések alatt lévő új technológiai lehetőségek, mint pl. az autonóm járművek, következtében várhatóan megváltozik a teljes személy- és áruszállítási rendszer. Az utolsó kilométeres (,,Last Mile”) városi áruszállítás megváltozása jelentős hatást gyakorol a felhasználóra, a városlakóra.

Kutatásom célja a ,,Last Mile” városi logisztika jelenlegi helyzetének feltárása és az új innovatív technológiák bevezetési hatásainak vizsgálata erre a logisztikai területre. A kutatás során a fókuszt az autonóm közúti járművek városi logisztikai bevezetési lehetőségeire helyeztem. Ezen technológiai újítás ,,Last Mile” logisztikai ágazatra történő befolyásoló hatásait vizsgáltam. Azon kérdésekre kerestem a választ, hogy milyen jellemzőkben és milyen mértékben okoz változást az önvezető járművek bevezetése, milyen hatással lesz ez az újítás magára a költségekre, az átfutási időkre, valamint milyen társadalmi hatásai lesznek.

Részletes helyzetelemzést végeztem a ,,Last Mile” logisztika területén, feltárva, hogy miért lényeges ennek az ágazatnak a fejlesztése és milyen kapcsolatban van a mostanában exponenciálisan fejlődő e-kereskedelemmel.

Kutatásom során elsőként helyzetfeltárást végeztem, kifejezve, hogy jelenleg milyen technológiai szinten van maga a ,,Last Mile”. Ezután felvázoltam, hogy jelenleg milyen szállítási módokat alkalmaznak, milyen költségelemek alkotják a teljes költséget, majd összefoglaltam a különböző trendeken végzett elemzést. Végezetül pedig megvizsgáltam az automatizálás lehetőségeit az ágazatra.

A kutatásom második felében kialakítottam a ,,Last Mile” szállítás szerkezeti modelljét az autonóm járművek bevezetése esetén. A továbbiakban azonosítottam és jellemeztem a megváltozó és újszerű funkciókat és kidolgoztam a funkcionális modellt a folyamat leírása érdekében. A szerkezeti és funkcionális modell elősegíti a különböző szolgáltatások bevezethetőségét és az online értékesítés fejlesztését.

A feltárt funkciók figyelembevételével meghatároztam a jövőbeli és a jelenkori ,,Last Mile” szállítások különböző időszegmenseinek változása közötti függvénykapcsolatot.

A meghatározott függvénykapcsolat segíti az önvezető járművek bevezetését a Last Mile logisztikai területre, továbbá előre meghatározhatók a jövőbeli hatások a társadalomra, a szállítási költségekre, a közúti közlekedésre és az online értékesítésre.

szerző

  • Kulcsár Máté
    Közlekedésmérnöki
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Földes Dávid
    tudományos munkatárs, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

helyezés

Jutalom