Regisztráció és bejelentkezés

Anyahajó modell - Sporadikus igények előrejelzése a logisztikában

Napjaink logisztikájának világában a talán két legfontosabb tényező a költséghatékonyság, illetve a vevői igényeknek való maradéktalan megfelelés. Ezt a kettőt segíti elő a vállalatok termékei iránt keletkező igények, kereslet előrejelzése. A vállalati élet egyik érdekes jelensége az igények sporadicitása, ez főképpen a járműalkatrész iparban, repülőgép iparban észlelhető.

A sporadikus igények egyik nagy hátránya, hogy szabályszerűséget nem, vagy csak nagyon nehezen fedezhetünk fel bennük. Emiatt a napjainkban általánosan használt előrejelző modellek sok esetben nem vezetnek megfelelő eredményre.

Dolgozatomban egy olyan előrejelző modellt tesztelek, mely alkalmas lehet ezen probléma kiküszöbölésére. A modell alapelve, hogy amennyiben van 2 olyan termékünk, melyek igényeit együttesen tudjuk kezelni, illetve az egyik iránt keletkező igények alakulását nagyon jól ismerjük, míg a másik sporadikus igény, akkor előre tudjuk jelezni a sporadikus igényeket. A módszer alapvetően 2 részből áll össze. Ezek rendre egy aggregációs lépés, illetve egy előrejelző lépés. Az aggregációs lépésben két féle adatsort különböztetünk meg ugyebár, a hordozó adatsort, illetve a sporadikus adatsort. Ezen adatokat összeadjuk, majd az összegzett igényeket előrejelezzük. Emellett előrejelezzük a hordozó adatsor igényeit is. Ezt követően kapunk két előrejelzést, az egyik csak a hordozó adatsor előrejelzését tartalmazza, a másik pedig az aggregátum előrejelzését. Szándékaim szerint e kettőnek a különbsége megadhatja a sporadikus igények előrejelzését.

A módszer tesztelésére Excel szimulációkat készítettem, ezen eredményeket elemeztem és értékeltem. Tekintve, hogy az alap adatok sokfélék lehetnek, olyan hipotéziseket állítottam fel, melyek nagyban befolyásolják a módszer alkalmazhatóságának körülményeit. Ilyen tényezők például a generált adatsorok jellemzői. A hordozó adatsor esetén ez jelentheti az igényekben jelentkező trendszerűséget, szezonalitást, míg a sporadikus igények esetén az igények várható értékének nagyságát, valamint az előfordulásukra jellemző statisztikai mutatókat.

szerző

  • Madari Dániel
    Logisztikai mérnöki
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Bóna Krisztián
    egyetemi docens, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

helyezés

II. helyezett