Regisztráció és bejelentkezés

Készletezési modellek dinamikus matematikai szoftverrel

A készletezési modellek típusokba sorolása után néhány alaptípus részletes elemzése a paraméterek változtatásával. A folyamat időbeli vizualizációja. Az optimalizálási feladat matematikai megoldása, szemléltetése GeoGebra dinamikus matematikai szoftver különböző „ablakaiban”.

Az adott modellre különböző számítási feladatok generálása, kérésre a megoldás kiíratása, az optimalizálandó cél függvényértékének kiírása a keresett mennyiség különböző választása esetén.

A tartalom web.2-es környezetbe helyezése. A geogebra.org -on book létrehozása a tananyagból és a hozzá tartozó feladatsorból. Az interaktív tananyagban az applikáció pozitív megerősítést üzen a felhasználónak jó válasz esetén, a jó és a hibás válaszok számát egy számláló számlálja, amíg az eredmény lenullázását nem kérjük. Új feladatot csak akkor lehet kérni, ha jó válaszunk volt az előző kérdésre.

Az így létrehozott interaktív tananyag e-learning keretrendszerbe foglalása, hogy segítsen önellenőrző tesztek, házi feladatok véletlenszerű számpéldáinak generálásában.

csatolmány

szerző

  • Zsiga Krisztián
    Logisztikai mérnöki
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Nagyné Csóti Beáta
    mestertanár, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék