Regisztráció és bejelentkezés

Kerékpáros útvonal értékelő eljárás kidolgozása és beillesztése a multimodális városi útvonaltervezésbe

A személyközlekedés szervezési és üzemeltetési célkitűzése: az egyéni gépjármű használat arányának csökkentése, a közösségi közlekedés és a ’lágy’ közlekedési módok fejlesztése. Mindez a közlekedők szemléletformálásával, a környezetbarát közlekedési módok alapszolgáltatási és információ-szolgáltatási fejlesztésével segíthető elő. A multimodális útvonaltervező (tágabb értelmezésben mobilitási lánc menedzselő) alkalmazások fejlesztése aktuális, jelentős kutatási és innovációs potenciált is jelent. Az alkalmazásokban a környezetbarát/újszerű közlekedési módok (pl. kerékpározás, gyaloglás, közösségi mobilitás) integrálása is szükséges, annak érdekében, hogy az utazók minél több és értéknövelt információt kapjanak az alternatívákról. Míg a kerékpáros infrastruktúrát gyors ütemben fejlesztik, addig a kerékpáros információs szolgáltatások fejlesztési üteme ettől elmarad, gyakran ez a mód teljesen hiányzik az alkalmazásokból.

A kutatásom célja: kerékpáros hálózati modell kidolgozása és ez alapján az útvonalakat értékelő algoritmus fejlesztése. Helyzetfeltáró elemzést végeztem a kerékpárosoknak szóló információs szolgáltatások körében, majd meghatároztam a fejlesztési irányokat. Gráfokra épített multimodális hálózati modellt dolgoztam ki, amely részletesen leképezi az útvonalak időben változó fizikai tulajdonságait. A változó tulajdonságoknak 30 perces ciklus idejű frissülést definiáltam. A kerékpáros hálózati modellhez értékelő algoritmust fejlesztettem, mely a hálózati elemek tulajdonságait és a felhasználók személyes preferenciáit széles körben figyelembe veszi. Első fázisban az algoritmus egy valós ráfordítási értéket határoz meg az elem tulajdonságai alapján, majd erre építve a második fázisban a felhasználói preferenciák alapján érzékelt ráfordítási értéket számít. A két fázisú eljárás eredménye egy kiértékelt (paraméterekkel ellátott) hálózat, amelyen teljes eljutási útvonalak jellemzői számíthatók, és a megfelelő útvonal kereséséi eljárással az ideális útvonal is megtalálható. A hálózati modell jellemzőinek és az algoritmus bemeneti paramétereinek meghatározásához kérdőíves kikérdezést végeztem. Végül az algoritmus helyes működését példaterületen, példaalkalmazással bizonyítottam.

szerző

  • Földes Dávid Dr.
    Közlekedésmérnöki
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Csiszár Csaba
    egyetemi docens, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

helyezés

I. helyezett