Regisztráció és bejelentkezés

Tarifaközösségek létrehozásához szükséges feltételrendszer üzemi-gazdasági megalapozása

A dolgozat célja feltárni a közösségi közlekedés gazdasági és üzemi szinten történő egységesebb kialakításának lehetőségeit Magyarországon, országos és regionális szinteken.

Először bemutatom a közösségi közlekedés bonyolult jogi hátterét, különös tekintettel a személyszállítási törvényre, ugyanis ennek ismerete nélkül nem lehetséges a jelenleg kialakult rendszer átfogó elemzése és módosítási javaslatok tétele. Majd kitérünk a jelenleg működő rendszerekre, a MÁV-nál, a Volán társaságoknál és az egyes városok helyi közösségi közlekedésében alkalmazott tarifarendszerekre és magukra közösségi közlekedési hálózatokra. Megjelenik a tervezett elektronikus jegyrendszer Budapesten és az agglomerációban.

A helyzetelemzés, problémák feltárása után következnek a megoldási javaslatok. Itt érdemes régiónként gondolkodni, különös tekintettel megyeszékhelyeink, megyei jogú városaink elővárosi közlekedésére. A BSC szakdolgozatomban már említésre került egy esetleges Miskolc környéki közösségi közlekedési tarifarendszer, most részletesebben meg kell vizsgálni a rendszerek összehangolását mind országos, mind regionális, mind pedig helyi szinteken. Az egymásra épülő hierarchikus szerveződés fontos elem.

A rendszerek összehangolásának legelemibb feltételrendszere a jogi feltételrendszer, először ennek az átalakítására, a felelősségi körök módosítására van szükség. Ha ez megtörtént, akkor már megvan a kiindulási alap ahhoz, hogy megtegyük a szükséges lépéseket az üzemi és gazdasági átalakítások felé. Üzemi szinten szükséges a menetrendek, járműfordulók, személyzetvezénylés összehangolása, valamint korszerű, integrált, valós idejű utastájékoztató rendszerek kiépítése, gazdasági szinten pedig a tarifarendszer kialakítása, valamint a bevételek elosztása egymás között.

A végén összefoglalom, melyek is szerintem a legfontosabb, legszükségesebb lépések.

szerző

  • Vékony László
    Közlekedésmérnöki
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Nagy Zoltán
    mestertanár, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

helyezés

III. helyezett