Regisztráció és bejelentkezés

Repülőtéri utaselégedettséget befolyásoló tényezők feltárása, komplex értékelési módszer kidolgozása

A légi személyszállítás a különböző új üzemeltetési profilú légitársaságok (low-cost) megjelenésének köszönhetően sokak számára elérhetővé. A légi közlekedés komplex rendszer, számtalan szereplővel, összetevővel. Ezen szereplők szoros kooperációja szükséges a biztonságos és hatékony üzemeltetéshez. Egy-egy zavar az utazóban bizonytalanságot generálhat, mely összességében a légi közlekedés használatától való teljes elhatárolódást is eredményezheti.

Az utas utazása során alapvetően kettő fontosabb szereplővel kerül kapcsolatba: a repülőtérrel és a légitársasággal. E két szereplőtől érkező impulzusok nagyban befolyásolják az utas általános elégedettségét és a légi személyszállítás megítélését. A dolgozatomban a két szereplő közül elsődlegesen a repülőtéren belüli utaselégedettséget befolyásoló tényezők feltárásával foglalkozom, mivel utasoldalról a légikikötő az első eleme az utas helyváltoztatási folyamatának, ennek megítélése kihat a teljes utazási lánc megítélésére.

Az első részben megvizsgálom a légiközlekedési helyváltoztatási folyamatot, a hozzá kapcsolódó elemeket és résztvevőket. A második részben a folyamatból kiemelve a repülőteret felbontom további alegységekre és a témához kapcsolódó különböző szakirodalmak, valamint egy általam készített utaselégedettséget és igényeket felmérő kérdőív figyelembevételével meghatározom ezek közül azokat, melyek számottevően hatnak a repülőtér megítélésére. Továbbá elkészítem a komplex értékelő módszert és a hozzá tartozó modellt, mely minden repülőtérre univerzálisa használható lesz. A dolgozat lezárásaként a gyakorlati hasznosítás érdekében két különböző tetszőlegesen választott repülőtérre alkalmazom a megalkotott módszertant.

Összességesében a munkám során a létrehozott elméletei módszertan lényege egyrészt a légikikötők egymáshoz való összehasonlításának megkönnyítése, másrészt pedig azon rendszerelemek feltárása, melyek a repülőtér megítélését befolyásolják. Ezen rendszerelemek fejlesztésre is megoldást javaslok. Így az elvi modellen túl a téma gyakorlati hasznosítását is megjelenítem.

szerző

  • Hegyi Patrik Zsolt
    Közlekedésmérnöki
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Csonka Bálint
    Tudományos munkatárs, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

helyezés

II. helyezett