Regisztráció és bejelentkezés

Intelligens közlekedésfejlesztési lehetőségek vizsgálata Kragujevac városában

TDK dolgozatom témája a szerb Kragujevac város közlekedési szempontú elemzése és fejlesztési potenciáljainak meghatározása, kiemelten foglalkozva az intelligens közlekedési megoldások alkalmazásával.

Dolgozatom a nyári szakmai gyakorlatomhoz kapcsolódik, ahol a Toll Service Zrt. által Kragujevac számára készülő Smart City stratégia közlekedési vonatkozású részének megírásában vehettem részt. Lehetőségem volt kiutazni Szerbiába és személyes tapasztalatokat szerezni a városról, illetve széleskörűbb információkhoz jutni a helyi cégvezetőkkel történő megbeszéléseken. Módom volt továbbá a helyi közlekedés alapos dokumentálására is.

TDK munkám első részében Kragujevac közlekedési hálózata és a városban található jelenlegi közlekedési információs és telematikai rendszerek kerülnek bemutatásra. Szó lesz arról is, hogy milyen közlekedési problémákkal küzd jelenleg a város, valamint, hogy a jelenlegi rendszereknek milyen főbb hiányosságaik vannak. A dolgozat külön foglalkozik a közösségi közlekedés és az egyéni közlekedés telematikai rendszereivel, azon belül is az utazás előtti és utazás közbeni információszerzés lehetséges módjaival. A dolgozat második felében fejlesztési javaslatokat fogalmazok meg a város méretét és hálózati tulajdonságait figyelembe véve. A potenciális fejlesztési területek között szerepelni fog dinamikus utastájékoztatási rendszer bevezetésének, komplex parkolásirányítási rendszer kialakításának, valamint integrált mobilalkalmazás megvalósításának lehetősége is.

A dolgozat célja, hogy egy szerb középváros közlekedési rendszerének bemutatásával áttekintést adjon arról, hogy egy ilyen méretű városban milyen intelligens közlekedési megoldásokkal lehet növelni a helyváltoztatás szolgáltatási színvonalát, hogy lehet versenyképesebbé tenni a közösségi közlekedést, vagy hogy lehet elősegíteni a hatékony módválasztást.

szerző

  • Tóth Péter
    Közlekedésmérnöki
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Tóth János
    tanszékvezető, egyetemi docens, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

helyezés

Jutalom