Regisztráció és bejelentkezés

Megosztott mobilitási módok tömegvonzási modell alapú elemzése

A negyedik ipari forradalom a közlekedésben számos új megoldást jelent (pl. elektromos és autonóm járművek, informatikai alapú mobilitási szolgáltatások); nemzetközi szinten jelenik meg a környezettudatos, fenntartható közlekedés iránti igény. Olyan koncepciók terjednek, mint az okos város, amely a várostervezés minden vetületét magában hordozza. Az újszerű problémák komplexek, a műszaki-informatikai kérdések mellett számos társadalmi, gazdasági, környezeti, szervezeti stb. kérdéskör felmerül, amelyek új megközelítéseket igényelnek. Az okos városok egyik részrendszere a smart mobilitás, amelyen belül informatikai alapú, igényvezérelt, fenntartható módok terjednek.

A kutatás tárgya a jármű- és utazásmegosztás. Arra keresem a választ, hogy milyen szempontok szerint lehet jellemezni, értékelni és összehasonlítani az egyes módokat. Az egyes területi egységek erősségeinek és gyengeségeinek feltárásával, valamint a közöttük fellépő hatások modellezésével és számszerűsítésével a szolgáltatásfejlesztésre teszek javaslatokat. Célom, hogy a tömegvonzási modellek által használt változók körét kiterjesszem, illetve a modelleket adaptáljam a megosztott mobilitási módokra.

A feltárt, tömegvonzási modell alapú függvénykapcsolat segítségével lehetővé válik az egyes területi egységek, lokációk és a közöttük lévő kapcsolatok elemzése. A kialakított elemzési módszer egyrészt jármű- és utazásorientált, másrészt területfüggő. A módszer alkalmazásával feltárhatók a mobilitási szolgáltatások jellemzői, fejlesztési lehetőségei, illetve leírhatók a vizsgált területek jellegzetességei, valamint a területek összehasonlíthatók. A kialakított modell megoldást ad a jármű- és utazásmegosztó szolgáltatások pozicionálási problémáira. Az utazásokat tartalmazó adatbázisok alapján megismerhetők egy-egy városi, elővárosi területen a megosztott mobilitási formák által nyújtott lehetőségek. A kialakított modellben több változó szerepel; a műszaki-informatikai szempontok mellett gazdasági és társadalmi szempontok is megjelennek. A modell alkalmazásával az utazók viselkedése megismerhető, az egyes terület típusok jellemzői, jellegzetességei feltárhatók, valamint a megosztott mobilitási formák újszerűsége által indukált utazói bizalmatlanság mérsékelhető.

szerző

  • Nagy Simon
    Műszaki menedzser mesterszak MSc
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Csiszár Csaba
    egyetemi tanár, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

helyezés

BKK Zrt. II. helyezett