Regisztráció és bejelentkezés

Különböző kialakítású körforgalmak és jelzőlámpás csomópontok teljesítményviszonyainak összehasonlítása a forgalmi és infrastrukturális paraméterek függvényében

A TDK dolgozat célja egy műszaki (forgalomtechnikai) segédlet megalapozása, amely adott forgalmi és infrastrukturális paraméterek mellett két egymást keresztező út esetén nyújt segítséget ahhoz, hogy döntést hozzunk a ki- vagy átalakítandó csomópont típusáról.

A relatíve nagyobb forgalmat lebonyolító csomópontok két fő csoportja a körforgalmak és a jelzőlámpás csomópontok. Ezen két csoport részletes elméleti leírásával, elemzésével és összehasonlításával kezdődik a dolgozat, különös tekintettel a különböző körforgalmú kialakításokra, hiszen ezeknek számtalan megvalósulása lehetséges, amelyek közül Magyarországon nem mindegyik típus használatos. Érdekes kérdés a járművezetői kultúra is, amely lényegében meghatározza, hogy milyen körforgalomkialakítások használhatók az adott országban.

A körforgalmak és a jelzőlámpával irányított csomópontok legfontosabb közös tulajdonsága, hogy mindkettő alkalmas nagyobb járműforgalmi igény levezetésére. Az viszont kérdéses, hogy egyes változók különböző értékeinél és arányainál melyik kialakítás a kedvezőbb. Ilyen változó lehet például a sávok száma, a forgalomnagyság, az egymást keresztező utak járműforgalmának aránya, és még sok más befolyásoló tényező is. A különböző típusok telepítéséhez szükséges anyagi feltételek (telepítési és fenntartási költségek), valamint a területigényük sem elhanyagolható szempont, ezért a dolgozat ezen témákat is érinti.

A különböző paraméterekhez választott jellemző értékek és a csomópont kialakítási fajták kombinációihoz szimulációs környezet is készül a SUMO forgalomszimulátor segítségével. Ezzel a programmal kerülnek kialakításra a különböző csomópont típusok, valamint a szimulációs futtatások és a mérések is ebben a környezetben kerülnek megvalósításra. A szimulációs környezet kialakítása a dolgozat kritikus része, hiszen a mérések ezen alapulnak. A mérési eredmények rendszerezése és elemzése után pedig egy olyan forgalomtechnikai segédlet kerül kidolgozásra, amely (a forgalmi és egyéb adatok ismeretében) megadja, hogy melyik a legkedvezőbb csomópontkialakítás.

szerző

  • Gressai Mánuel
    Közlekedésmérnöki
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Tettamanti Tamás
    egyetemi docens, Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék

helyezés

Jutalom