Regisztráció és bejelentkezés

Korszerű villamos motorvonatok beszerzése és üzemeltetése a hazai vasúthálózaton

A dolgozatom célja egy fejlesztési sorrend felállítása a villamosított vasútvonalakra, mely megmutatja, hogy melyek azok a vonalak, amelyekre célszerű lenne új korszerű motorvonatokat beszerezni a közeljövőben.

A hazai vasúti járműflotta elöregedett. Mozdonyaink túlnyomó többsége már túl van a gyártáskor tervezett élettartamán. Szerencsére az elmúlt 10-15 évben sikerült olyan korszerű motorvonatokat beszereznie a MÁV-START-nak, melyek megfelelnek a jelenkor elvárásainak. A MÁV-START rendelkezik 123 darab FLIRT villamos motorvonattal, 31 darab dízel hajtású DESIRO, valamint 10 darab TALENT villamos motorvonattal és a közelmúltban vásárolt 40 darab KISS emeletes villamos motorvonatot. Azonban ez a darabszám hálózati szinten nem elegendő egy versenyképes, egységes szolgáltatási színvonalat biztosítani tudó, jól működi vasúti személyszállítás lebonyolítására. Még több korszerű villamosított motorvonatra van szüksége a vasútnak, hogy a jelenlegi helyzet javuljon és újra a vasút lehessen a személyszállítás első számú ágazata. A legtöbb FLIRT a budapesti elővárosi közlekedésben teljesít szolgálatot. Azonban ezt a szolgáltatási minőséget ki kell terjeszteni a teljes országra. Csökkenteni kell az ország távolabbi és a főváros környéki területek közötti különbséget. Ez a járműpark fejlesztésével elérhető. Célom az, hogy a jövőben még több villamos motorvonatot láthassunk a vasúti közlekedésben.

Természetes tény, hogy nincs akkora rendelkezésre álló tőke a vasút kezében, hogy minden vasúti vonalat egyidejűleg fejleszthessen. Ezért szükséges egy fejlesztési stratégia, vonali fejlesztési sorrend meghatározása. Európában és idehaza is a villamosított vonalak elsőbbséget élveznek. Ezt elfogadva én is a magyarországi villamosított vasútvonalakat vettem célba. Megvizsgáltam, melyek azok a vonalak, amelyekre már első körben célszerű új járműveket beszerezni. Egy alapos és hosszú vizsgálat során készült el az a fejlesztési sorrend, melyben figyelembe vettem az elmúlt négy év utasfő, utaskm és bevételi adatait is. Továbbá meghatároztam mindegyik vonalra azt a potenciális utazóközönséget, akik a vasúti szolgáltatást igénybe vehetik. Ehhez figyelembe vettem a vonalak vonzáskörzetébe tartozó buszközlekedést is. Ezt a négy paramétert felhasználva alakult ki a sorrend a vonalak között. A nehézséget egy egységes összehasonlítási szempont kidolgozása jelentette, hiszen egy hosszabb vonal jóval nagyobb mutatókkal rendelkezik, mint egy rövidebb, de korántsem biztos, hogy a fejlesztés során elsőbbséget kell élveznie. Ezért történt minden adat vizsgálata 1 km-re levetítve, így hibátlan képet kaptam a fejlesztési sorrendről. Első körben, a prioritási listában az első hét vonalra javaslom az új járművek beszerzést.

Elkészítésre kerül egy kérdőíves felmérés is ahol a megkérdezettek nyilatkoznak arról, hogy milyen típusú vasúti járműveket vennének szívesen igényben és hajlandóak lennének-e ezért többet fizetni.

szerző

  • Bomberák Krisztián Károly
    Közlekedésmérnöki
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Mándoki Péter
    egyetemi docens, Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék

helyezés

Jutalom