Regisztráció és bejelentkezés

A kerékpáros infrastruktúra komfort szintjének meghatározási lehetőségei

Dolgozatom célja a kerékpározás, mint a fenntartható városi közlekedés egyik alternatívájának bemutatása, a kerékpározás népszerűsítése, valamint egy adott térrész feltérképezése, hogy az a terület mennyire kerékpárosbarát.

A kerékpározás a XIX. századra visszanyúló közlekedési eszköz, hiszen már az 1870-es években kezdett egyre inkább elterjedni a ma is ismert lánchajtásos kerékpár. Napjainkban is egyre nagyobb szerepet játszik a közúti közlekedésben, hiszen manapság már nem csak szabadidős tevékenységként tekintünk a kerékpározásra, hanem már a munkába, illetve iskolába járás eszközeként is használjuk. Dolgozatom során figyelembe vettem azon intézkedéseket, illetve terveket melyek elősegítik egy élhetőbb város kialakulását. A fenntartható közlekedés érdekében a Balázs Mór-terv fogalmazza meg azon szempontokat, amelyeknek egy jobb, élhetőbb város közlekedés terén megvalósulni szükséges. A Balázs Mór-tervben megfogalmazott célkitűzések közé tartozik a budapesti közlekedésben a környezettudatos közlekedési módok jelenlegi 65%-ról 80%-ra való emelése, ennek megvalósulásához figyelembe vettem, hogy az Útügyi Műszaki Előírás a szabályozással hogyan segíti elő a kerékpáros infrastruktúra fejlesztését, a KRESZ jogszabályok közlekedési magatartást befolyásoló szándékait.

Fő feladatom a kerékpáros komfortszintek megállapítása, majd ezen komfortszintek alkalmazása egy általam választott területen, Óbuda egy részén.

A komfortszintek Magyarországon még nem használatosak, így nemzetközi példákat figyelembevéve határoztam meg a hazai közúthálózatra vetített kerékpáros komfortszinteket. Az útvonalakat 1-től 4-es csoportba soroltam, az 1-es mindenki számára megfelelő, a 4-es viszont a többség számára nem megfelelő, a 2-es és a 3-as szint arányosan oszlik meg a két szélsőség között. Az egyes csoportokban 4 fő kategóriába soroltam az egyes paramétereket, melyeket figyelembe vettem a különböző komfortszint kialakításánál, ezek a biztonság, vonalvezetés, kényelem és a vonzerő.

Az volt a célom, hogy mindenki számára elérhető legyen egy olyan térkép, amely segítségével a különböző motivációjú (munkába járás, sport, stb.) és fizikai állapotú kerékpáros csoportok megtalálhassák a komfortszintjüknek megfelelő útvonalat, különös tekintettel a kisgyermekes családokra. Így mindenki az erőnlétéhez mérten ki tudja választani kerékpározási útvonalát, akár munkába menethez, vagy hétvégi túrázáshoz.

szerző

  • Szabó Adrienn
    Közlekedésmérnöki
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Juhász János
    egyetemi docens, Út és Vasútépítési Tanszék

helyezés

III. helyezett