Regisztráció és bejelentkezés

Országos közúthálózat érzékelt szolgáltatási színvonalának meghatározása

Magyarországon a közutak tervezésénél a Highway Capacity Manual által meghatározott szolgáltatási szinteket veszik alapul. E dokumentum minden úttípus esetében 6 szolgáltatási szintet határoz meg, mely alapján egy út kapacitása tervezhető. Az utazók azonban saját preferenciáik alapján ítélik meg az ún. érzékelt szolgáltatási szintet.

A kutatásom célja, ezért egy olyan mérési módszertan kidolgozása, mely segítségével meghatározható, a tervezési és az érzékelt szolgáltatási szint közötti különbség. Korcsoportos bontásban feltárom azokat a tényezőket, melyek befolyásolják az érzékelt szolgáltatási szintet. Ehhez fókuszcsoportos kutatást végzek. Ezt követően a kapott tényezők fontossági sorrendjének meghatározására kérdőíves kikérdezést folytatok, melynek alapját a páros összehasonlítás módszere adja.

A kidolgozott módszertan segítségével meghatározható a tervezési és az érzékelt szolgáltatási szint közötti különbség. E differencia megmutatja a közúthálózat azon szakaszait, melyek a tervezési szinttől lényegesen eltérnek, illetve ahol beavatkozásokat szükséges végezni.

szerző

  • Krizsik Nóra
    Közlekedésmérnöki
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Sipos Tibor
    egyetemi tanársegéd, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

helyezés

I. helyezett