Regisztráció és bejelentkezés

Vasúti menetrendszerűség javításának lehetőségei a MÁV Zrt. pályahálózatán

Dolgozatom elsődleges célja, a MÁV Zrt. -mint pályahálózat működtető vasúti társaság-hálózatán közlekedő személyszállító, teher, illetve egyéb kategóriába tartozó vonatok késési okainak bemutatása, illetve azon problémák feltárása, megoldási lehetőségek felvetése, amik hozzájárulhatnak a gazdaságosabb, kiszámíthatóbb üzemvitel kialakításához, biztosításához. A MÁV Zrt. a magyarországi közforgalmú vasúti pályahálózat nagy részének üzemeltetőjeként, 7273 kilométernyi vaspálya üzemeltetési, forgalomirányítási és karbantartási, valamint részben felújítási feladatait látja el. A MÁV Zrt. pályahálózatát több mint 30 vállalkozó vasúti társaság veszi igénybe. A vasúti áruszállítás liberalizálásával (2007), illetve a leányvállalatok megalakításával, jelentős változások következtek üzemeltetés terén, hiszen a korábbi egységes működést, erősen széttagolt, illetve szétválasztott felelősségű működési folyamatok váltották fel. Az elemzésem során,kiemelt figyelmet kellett fordítanom, a hosszú évtizedek alatt kialakult hálózatra, elmaradt fejlesztések okozta infrastrukturális helyzetre, bürokratikus szervezeti struktúrára, illetve a vállalati hagyományokra. Elsőként, a vasúti közlekedés szereplőit vizsgáltam. Objektív megállapításokat tettem, a hálózat infrastrukturális helyzetéről, közlekedő járművekről, szabályozási, jogi környezetről. Kiemelten kezeltem a felsorolt tényezőket, hiszen ezek mind-mind olyan paraméterek,amelyek jelentős mértékben befolyásolják a közlekedési rendszer működését. Következő fontos lépésként, a vasúti menetrend szerkesztésének folyamatát vizsgáltam. A menetrend, az egész vasútüzem munkájának terve. A munka szervezésének alapja és általános terve, mert a vonatok közlekedésének meghatározásán túl, a vonatforgalommal kapcsolatban álló valamennyi vállalat munkatervét determinálja, de egyben koordinálja is, ezért kiemelt jelentőségű, a megfelelő szempontok alapján szerkesztett, a közlekedő vonatok által betartható menetrend kialakítása,illetve a helyes menetvonal-kiutalás. Megállapítottam hogy számos esetben a vonatok menetrendje,menetvonalak kiutalása pontatlan,ezáltal nehezíti az üzemirányítás résztvevőinek feladatát. Nem veszi teljes körűen figyelembe az állomási,vonali konfliktusokat,amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak a vonatok menetidejének növekedéséhez. Ezt követően, a vasúti kések részletes elemzésére helyeztem a hangsúlyt. Az UIC 450-2 kódexben megfogalmazottaknak megfelelő adatbázis adatok („A vasútüzemmel kapcsolatos hálózati teljesítmények kiértékelése minőségelemzésekhez – késéskódolás, módszer a késési okok felelőseinek megállapításához), alapján nyilvánvaló,hogy mely tényezők okozzák az éves késések kimagasló hányadát . A hálózat különböző szegmenseiből vett példákkal támasztom alá azon megállapításaimat, amik egy egységes, meghatározott irányelvnek megfelelő problémamegoldást igényelnék. Külön kitérek azokra a mindennapos üzemi tényezőkre, amik hátráltatják,adott esetben gátolják a kiszámítható közlekedés fenntartását . Összefoglalva, a Tudományos Diákköri Konferenciára készült kutazási anyagom, nem a személyi vagy vállalati felelősség megállapítására teszi a hangsúlyt, hanem azon irányelvek megfogalmazására, amik a vasúti közlekedés valamennyi szereplője számára előnyösebb helyzetet teremthetnek.

[1] Dr. Szily István és Szabó Lajos Vasúti Üzemtan II.(2006)

[2] www.mavcsoport.hu/mav/bemutatkozas

[3] www.palyaintranet.mav.hu/forgalom

szerző

  • Kertai Ádám
    Közlekedésmérnöki
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Bánfi Miklós Gábor
    tudományos segédmunkatárs, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

helyezés

Jutalom