Regisztráció és bejelentkezés

Megállóhely választást segítő algoritmus kidolgozása személyre szabott utastájékoztató alkalmazáshoz

A világon több száz közforgalmú internetes utazástervező alkalmazás érhető el. A legnagyobb közlekedési társaságok saját, önálló alkalmazást működtetnek, ezek mellett sok térségi, országos, világméretű tervező alkalmazás áll rendelkezésünkre. Ezen a téren kihívás a dinamikus adatok biztosítása, és a személyre szabhatóság minél magasabb szinten való biztosítása. A mobilitási igények változása miatt a felhasználók igénylik a helyváltoztatásra és annak előkészítésére fordított idő minimálisra csökkentését, a helyváltoztatás körülményeinek kellemessé tételét, illetve a megbízható tervezést. Dolgozatom célja egy algoritmus kidolgozása, melynek lényege az utazástervező alkalmazásoknál a kiinduló megállóhely kiválasztásának segítése a felhasználó személyre szabható beállításainak figyelembe vételével. Célom olyan szempontok megadása, melyek a lehető legszélesebb körben figyelembe veszik az utazó fizikai tulajdonságait, illetve kényelmes utazásának biztosításához szükséges igényeit. A dolgozat első felében a jelenleg működő közösségi utazástervező alkalmazások személyre szabható beállításait elemzem, majd hasonlítom össze azokat meghatározott szempontok szerint. Az így szerzett tapasztalatok és saját elgondolások alapján meghatároztam egy szempont rendszert a közforgalmú útvonaltervező alkalmazások egyénre szabhatóságáról. A meghatározott szempontok alapján egy adatbázist is létrehoztam, mely alapja lehet az ,,ideális” útvonaltervező alkalmazásoknak. A továbbiakban a szempontok figyelembe vételével kidolgoztam egy algoritmust, mely minősítő számokat határoz meg a szóba jöhető megállókhoz a jellemző utascsoportok, illetve egyének esetén. A minősítő számok az útvonaltervező alkalmazások útvonalválasztását (leegyszerűsítve a kiinduló megállóhelyre) segítik, illetve határozzák meg. A kidolgozott algoritmust alkalmaztam egy lehatárolt területen, igazolva a minősítő számok megfelelőségét. Végül az algoritmus és példa alapján javaslatot tettem az „ideális”, vagyis dinamikus adatokat kezelő, személyre szabható közösségi internetes útvonaltervező alkalmazások fejlesztésére.

szerző

  • Földes Dávid Dr.
    közlekedésmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Csiszár Csaba
    egyetemi docens, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

helyezés

I. helyezett