Regisztráció és bejelentkezés

Az Észak-Déli Regionális gyorsvasút koncepcionális változatainak összehasonlító vizsgálata

A dolgozat témája egy régóta tervezés alatt álló, korábban 5-ös metróként, napjainkban Észak-Déli regionális gyorsvasútként említett vonal koncepcionális szintű változatainak bemutatása és összehasonlítása, több szempont figyelembevételével, Kesselring eljárással.

Napjainkban a közösségi közlekedési fejlesztések az egyre növekvő igényeknek megfelelően mind nagyobb prioritást kapnak. Kiemelt cél, hogy a városi közlekedésben a közforgalmú közlekedés részaránya növekedjen, mely csak a szolgáltatási színvonal minőségének javításával képzelhető el. Ezen cél megvalósításának egyik alappillére lehet a jövőbeni budapesti közlekedés fejlesztési tervek között is szereplő Észak-Déli Regionális gyorsvasút kiépítése. A vonal kiépítésével ugyanis a mai H5 (szentendrei HÉV), H6 (ráckevei HÉV) és H7 (csepeli HÉV) vonalakat összekapcsolnák, így azok utasai ezáltal átszállásmentes kapcsolattal érhetnék el a belvárost. Ilymódon egy versenyképes közösségi kapcsolat épülhetne ki, mely kiváló versenytársa lehetne az egyéni közlekedési formáknak is.

Az elmúlt években a vonal kiépítésével kapcsolatban számos koncepció készült úgy a közlekedési szakemberek, mind a politika, vagy a civil szféra oldaláról. Ezek közül a ma elfogadottnak tekinthető terv szerint, egy olyan integrált fejlesztés történne meg, amelynek keretében a HÉV-vonalak teljes rekonstrukciója mellett azok a belvárosban metró jelleggel összekötésre is kerülnének. A Tudományos Diákköri Konferenciára készített munkámban a jelenlegi állapotok, az elfogadott terv és további két koncepcionális változat kerül összehasonlításra az egyetemi tervezés szemlélete szerint.

Dolgozatom célja tehát, hogy bemutassa a jelenlegi állapotokat, valamint ismertesse a korábban kidolgozott, illetve általam javasolt megvalósítási alternatívákat, és azokat mind szakmai, mind financiális oldalról egységesen értékelje, javaslatot kidolgozva a legjobb koncepcióra vonatkozóan. Mindezeken túl a dolgozatban bemutatom az esetlegesen beszerzendő új járművekkel szemben támasztott követelményeket és a lehetséges típusokat is.

szerző

 • Szakmár Tamás
  közlekedésmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Mándoki Péter
  egyetemi docens, Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék
 • Dr. Komócsin Zoltán
  adjunktus, Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék

helyezés

II. helyezett