Regisztráció és bejelentkezés

A kecskeméti közösségi közlekedés fejlesztési lehetőségei és egy lehetséges új vonalhálózat bemutatása

Kecskemét megyei jogú város közlekedése jelentős változások előtt áll. A város az Európai Uniótól több, mint 130 milliárd forint értékben nyert támogatást közlekedésfejlesztésre, a benyújtott három fő pályázaton már folynak a munkálatok, és nemsokára a kivitelezés is megkezdődhet. A TDK dolgozatom fő témáját a közösségi közlekedés adja, amely hamarosan új formát és akár új szerepet is kaphat az „Intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések” projekt megvalósulásán keresztül.

A dolgozat első részében az olvasó megismerheti a kecskeméti városfejlődés főbb szakaszait és jelenlegi helyzetét, illetve képet kap a jelenleg uralkodó közlekedési és tömegközlekedési viszonyokról és a főbb problémákról.

A második részben részletesebben is bemutatásra kerülnek a folyamatban lévő pályázatok és pályázatelemek, ezáltal láthatóvá válik az a fejlesztési irány, amelyen a város elindult.

A munka leghangsúlyosabb része a harmadik fejezet, melyben a közösségi közlekedés fejlesztési lehetőségeit tárgyalom. Vizsgálom, hogy a felépülő intermodális csomópont milyen szerepet tölthet be a jövőben, és ennek köszönhetően hogyan alakulhat át a jelenlegi tömegközlekedési rendszer. A rendelkezésre álló információk alapján a jelenlegi viszonylatok felülvizsgálatával új vonalhálózatot terveztem a város számára, amely új alközpontok létrehozásával megvalósíthatja az átállást a jelenlegi csillagpontos rendszerről az átmérős hálózatra. A lehetséges új hálózat bemutatása után, az értékelő részben összehasonlítom az új rendszer paramétereit a jelenlegiekkel, vizsgálom többek között, hogy az átállás mekkora teljesítmény-ráfordítást igényelhet a szolgáltató részéről, illetve azt is, hogy az utasok eljutási lehetőségei mennyiben javulhatnak.

Ezek után szó esik az éjszakai buszhálózat kialakításának lehetőségeiről, végezetül pedig azt vizsgálom, hogy a városfejlődés domináns irányai milyen hatással lehetnek a távolabbi jövőben a közösségi közlekedésre, és a felmerülő igényekre.

szerző

  • Tóth Tamás
    közlekedésmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Mándoki Péter
    egyetemi docens, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést