Regisztráció és bejelentkezés

Speciális járműmanőver megvalósítása mesterséges intelligencia alkalmazásával

Dabasi Ottó vagyok és a 2018-as őszi félévre elkészített TDK dolgozatom címe: „Speciális járműmanőver megvalósítása mesterséges intelligencia alkalmazásával”. A dolgozatom érdemi részét az „EFOP” ösztöndíj program keretein belül dolgoztam ki a 2018-as tavaszi félévben a Közlekedés és Járműirányítás Tanszéken, ahol Dr. Aradi Szilárd konzulensként segítette a munkám létrejöttét. Speciális járműmanőver alatt jelen esetben az autópálya gyorsítósávból történő besorolását kell érteni. A feladatom lényege, hogy a járművünk az autópályára felhajtva, a gyorsítósáv elejéről elindulva felvegye a mellette haladó járművek sebességét, majd szenzor jelek segítségével önmagától, a járművezető beavatkozása nélkül végrehajtsa a biztonságos besorolást. A besorolást mesterséges intelligencia alkalmazásával hajtom végre. A dolgozatom első felében arról írtam, hogy miért fontos napjainkban az autonóm járműrendszerek fejlesztése és milyen előnyökkel járhat azok mielőbbi végleges kifejlesztése. Még kérdéses ezen rendszerek működésének mikéntjei és a dolgozatommal tulajdonképpen arra szeretnék rámutatni, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazásával a legtöbb ( ha nem az összes ) közúti szituáció lefedhető, ezáltal a járművek teljes mértékben automatizálhatók. Ezt követően ismertetem a feladat részletes kidolgozásának menetét, majd az autópályára és a járművünkre vonatkozó alapvető ismereteket. Irodalomkutatásom eredményeképpen összefoglalom a gépi tanulást és azon belül is a főbb ágazatokat, amelyek közül a megerősítéses tanulás lesz az én eljárási módszeremhez szükséges tudásanyag. Ebben a részben mutatom be azt is, hogy miért a megerősítéses tanulással végeztem el a feladatot. Ezt követően a Python segítségével elkészített környezetet megteremtő programkódokat mutatom be, amelyek nagyon fontos szerepet játszanak a modell megalkotásában és természetesen a betanítási folyamatban is. Ehhez kapcsolódóan következik a tanító program bemutatása, ahol a tanulás mögöttes tartalma található a programkód magyarázatán keresztül. Ezt követően a dolgozatom legfontosabb része következik, a tanulmányi esetek, ahol a tanítási fázis szakaszait mutatom be lépésről lépésre, ábrákkal és magyarázattal alátámasztva. A tanulmányi esetek fejlesztésére vonatkozóan, illetve a feladat továbbfejlesztésére vonatkozóan írtam meg a következő fejezetet, amely alapján a modell implementálásra kerülhet egy járműbe és alkalmassá válik a tesztelések megkezdéséhez. Fontos, hogy a modell megalkotása során a bemeneti szenzorjeleket ismertnek tekintettem. Az eredmények értékelése című fejezetben az ismertetett eseteket elemzem és felhívom a figyelmet azokra az eshetőségekre is, amelyeket jelen kutatómunkám keretein belül nem tudtam lefedni. A dolgozat végén összefoglalom az elhangzottakat és a megszerzett tapasztalatokat.

szerző

  • Dabasi Ottó
    Járműmérnöki
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Aradi Szilárd
    egyetemi docens, Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék

helyezés

III. helyezett