Regisztráció és bejelentkezés

Döntési és irányítási algoritmus tervezése dinamikus forgalmi szituációk kiértékelésére

Napjainkban meglehetősen sok kutatás foglalkozik az autonóm járművek kérdéskörével. Az autonóm járművek bevezetésének elengedhetetlen feltétele egy olyan rendszer kidolgozása, mely képes a járművet dinamikusan változó forgalmi szituációkban is biztonságosan vezetni. A mindennapos közlekedés során alkalmazott manőverek között az egyik legveszélyesebb az előzés kivitelezése, hiszen ebben az esetben a forgalmi szituáció pontos ismerete elengedhetetlen. Ezen információt felhasználva határozzuk meg a járművek lehetséges jövőbeli pozícióját, és hozunk döntést.

A döntéshozatalért felelős algoritmus két fő szintre bontható. Első lépésben fel kell térképeznünk a körülöttünk haladó járművek számát és mozgásállapotukat. Ezen ismereteket felhasználva a járművek mozgásának predikcióját végezzük el, ahol a feladat nehézségét növelik a járművek egymásra kifejtett hatásai. A járművek lehetséges jövőbeli tartózkodási pontjaihoz valószínűségi értékeket rendelünk, majd ezen információ segítségével egy foglaltsági halót veszünk fel. Az általunk irányított jármű mozgásállapota, illetve a predikciós idő ismeretében, minden egyes diszkrét útelemhez meghatározzuk az ütközési valószínűség értékét. Egy mohó algoritmus, illetve a korábban kapott eredmények felhasználásával meghatározzuk a következő időpillanatra a manővert, mely nem veszélyezteti az irányított jármű, illetve a forgalom többi résztvevője biztonságát. Az algoritmus kimeneteként megkapjuk, egy előre meghatározott predikciós horizonton, a referencia pontok értékét.

Könnyen belátható, hogy a döntési algoritmus önmagában nem képes a jármű szabályzására, így következő lépésben célunk egy, a jármű számára is kivitelezhető trajektória tervezése. A trajektória tervezésért egy model predictive szabályzó (MPC) felel, ezen szabályzó előnyei között említhető a tény, hogy egyes állapotokra limitáló feltételeket tudunk előírni, így a biztonság mellett, az utasok kényelme is biztosítható. A fent említett eredmények képezik továbbiakban a szabályzó által használt referencia vektor értékét.

A dolgozatban bemutatásra kerül a döntéshozó algoritmus, illetve a jármű irányításáért felelős szabályzó. Az algoritmus működőképessége a CarMaker nevű szimulációs szoftver segítségével kerül tesztelésre, ahol több, eltérő forgalmi szituáció kerül kiértékelésre.

szerző

  • Hegedűs Tamás
    Járműmérnöki
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Németh Balázs
    tudományos munkatárs, Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék

helyezés

I. helyezett