Regisztráció és bejelentkezés

Utazási idő becslése adatfúziós technikával városi úthálózaton

Szerző: Horváth Márton Tamás, Közlekedésmérnöki MSc, 2. évfolyam, e-mail: hmt1990@gmail.com

Konzulens: dr. Tettamanti Tamás, BME, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Közlekedésautomatikai Tanszék, 1111 Budapest, Stoczek u. 2. St. épület, e-mail: tettamanti@mail.bme.hu

Az információs technológia fejlődésével és elterjedésével egyre több, korábban még nem használt lehetőség nyílt meg a közúti forgalom paramétereinek becslésére. Magától értetődően felmerülő igény, hogy ezen újszerű eljárások eredményeit kombináljuk a hagyományos mérőeszközökből kinyert adatokkal. A folyamat nehézségét az okozza, hogy a különböző típusú szenzorok által szolgáltatott adatok nem egységesek. A hálózat eltérő területeiről származhatnak, akár eltérő időpontokban és pontosságuk is eltérő lehet. Természetes cél, hogy a sok kis heterogén részletből egy egységes egészet képezzünk a teljes hálózatra vonatkozóan. A dolgozat városi útszakaszokon kialakuló utazási idő becslésére mutat be egy lehetséges adatfúziós eljárást.

A módszertan alapja egy kapcsolt Kalman-szűrő alkalmazása, melynek bemenetei egyrészt a hagyományos hurokdetektorok mérési eredményei, másrészt az utóbbi években elterjedő flottamenedzsment-rendszerekből származó Floating Car adatok.

A kutatás fő célja a kétféle forrásból származó adatok kapcsolt Kalman-szűrőben való alkalmazhatóságának megteremtése, melyre a dolgozat egy-egy különállóan létrehozott módszertant mutat be. Az egyes mérések felhasználhatóságát szolgáló metódusok alapja a hurokdetektorok esetében egy a forgalomnagyság- és foglaltságadatokat tartalmazó look-up-table felállítása, míg a Floating Car adatoknál egy a bejelentkezési időközökből kiinduló számítási folyamat kidolgozása.

Az adatfúziós eljárás létrehozása valós Floating Car adatok felhasználásával, illetve Vissim forgalomszimulációs szoftverből kinyert eredmények alapján történt, valós budapesti helyszín, a Villányi út és a BAH csomópont környékének leképezésével. Az áramlat figyelését MATLAB szoftverben megírt algoritmusok végezték; ezen a felületen keresztül valósult meg a kapcsolt Kalman-szűrő leprogramozása és futtatása is.

szerző

  • Horváth Márton Tamás
    közlekedésmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Tettamanti Tamás
    egyetemi docens, Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék

helyezés

III. helyezett