Regisztráció és bejelentkezés

Jelzőlámpás forgalomirányítás megvalósítása PLC alapú intelligens jelzőfejekkel

Napjainkban a jelzőlámpás közúti csomópontok döntő többségét egy forgalomirányító berendezés vezérli, melynek feladata a forgalom biztonságos lebonyolítása a lámpák jelzésképének szabályozásával. A kereszteződés forgalmának irányításához szükséges összes funkció ebben a központi egységben összpontosul. Mindez bonyolult technikák alkalmazását teszi szükségességé, melynek költségvonzata jelentős.

Jogosan felmerülő igény egy hasonló biztonsági színvonalú, ám lényegesen olcsóbb megoldás létrehozása. A dolgozat koncepciója ezen kritériumoknak megfelelő, azonban a közúti forgalomirányításban eddig nem elterjedt PLC technika alkalmazása.

A gyakorlati megvalósítás vizsgálatát egy egyszerű közúti csomópontot modellező saját készítésű panel teszi lehetővé. A lámpa modellek irányítása több PLC összehangolt alkalmazásával történik, melyek segítségével egy előre definiált jelzésterv futtatható. A különböző irányítási feladatokat külön-külön PLC egységek látják el.

A tesztkörnyezet SIEMENS LOGO! 12/24 RCE (0BA7) típusú PLC egységekből áll, amelyek felprogramozása LOGO! Soft Comfort V7 szoftver segítségével történt. Az ilyen módon felállított rendszerrel a kereszteződés szabályozása forgalomirányító berendezés nélkül valósul meg.

szerző

  • Tamaskovics Gergely
    közlekedésmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Tettamanti Tamás
    egyetemi docens, Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék

helyezés

Jutalom