Regisztráció és bejelentkezés

Automatikus incidensfeilsmerő algoritmusok összehasonlítása autópályán

Szerző: Horváth Márton Tamás, Közlekedésmérnöki BSc, 4. évfolyam, e-mail: hmt1990@gmail.com

Cím: Automatikus incidensfelismerő algoritmusok összehasonlítása autópályán

Konzulens: Tettamanti Tamás, BME, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Közlekedésautomatikai Tanszék, 1111 Budapest, Stoczek u. 2. St. épület, e-mail: tettamanti@mail.bme.hu

A világ közútjain igen komoly megoldatlan kérdést jelentenek a különböző forgalmi incidensek, melyek számos probléma forrásai. Ilyenek az emberi sérülések, valamint az útszakasz lecsökkent kapacitása miatti torlódások, melyek időveszteséget és a környezet fokozott terhelését okozzák, hatalmas pénzeket felemésztve. A cél mindezek csökkentése, az emberi sérülések minél gyorsabb ellátása és a forgalmi akadályok minél gyorsabb elhárítása, amikhez az egyik lehetséges eszköz az incidensfelismerő technikák alkalmazása.

A dolgozat első része bemutatja az autópályákon alkalmazott incidensfelismerő algoritmusok csoportjait, valamint az értékelésükre szolgáló mutatókat, majd utána gyakorlati alkalmazási lehetőségüket vizsgálja. Különböző forgatókönyvek alapján teszteli, hogy a pálya geometriája, az incidens időtartama, az elzárt sávok száma, a mérésre szolgáló detektorok egymáshoz és az eseményhez viszonyított helyzete, valamint a forgalom nagysága, időbeni változása és összetétele miként befolyásolja a különböző metódusok működési hatékonyságát. Ezenfelül a dolgozat kitér az egyes algoritmusok kalibrálási kérdéseire, összefüggésbe hozva azt az egymással összefüggő értékelési mutatók jóságának változásával.

A kísérleti megvalósítás a VISSIM forgalomszimulációs szoftver használatával történik, először a különböző forgatókönyveknek megfelelő környezetek létrehozásával, majd utána az incidenseket is tartalmazó forgalmi lefolyás szimulációjával. Az áramlat figyelését és az események felismerését külső programban megírt algoritmusok végzik; ezen a felületen keresztül valósul meg az egyes logikák kalibrálása is.

A kutatás fő célja, hogy választ próbáljon adni arra a kérdésre, hogy az egyes incidens-forgatókönyvek megtörténése esetén milyen típusú és milyen paraméterekkel rendelkező eseményfelismerő algoritmust érdemes alkalmazni a legjobb értékelési mutatók eléréséhez, mindeközben megmutatva a kalibrálás folyamatának jelentőségét, és az eközben megfigyelhető tendenciákat.

szerző

  • Horváth Márton Tamás
    közlekedésmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Tettamanti Tamás
    egyetemi docens, Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést