Regisztráció és bejelentkezés

Járműmechatronikai vezérlőegységek oktatási célú emulációs keretrendszerének kifejlesztése

Dolgozat címe: Járműmechatronikai vezérlőegységek oktatási célú emulációs keretrendszerének kifejlesztése

Szerző neve, évfolyama: Gáldi Péter, Járműmérnöki Bsc. 4. évfolyam

Szerző e-mail: mail.galdipeter@gmail.com

Konzulens neve, elérhetősége: Dr. Bécsi Tamás, becsi.tamas@mail.bme.hu

A Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedés- és Járműmérnöki Karán folyó Járműmérnök képzés Járműmechatronika szakirányához kapcsolódóan a diákok megismerkednek a járműveken alkalmazott hidraulikus, pneumatikus és elektromechanikus egységek jellemzőivel, ezek gépészeti, üzemeltetési, tervezési és vezérlési sajátosságaival. Megtanulják az eszközök irányításának, vezérlésének elméleti alapjait, valamint foglalkoznak ezek implementálásának gyakorlati kérdéseivel mind érzékelők, mind beavatkozó és vezérlő egységek esetén.

Az oktatás során a járművek különböző elektronikai vezérlő rendszereire való szoftverek fejlesztése a Járműfedélzeti rendszerek 2 tantárgy keretei között zajlik, a dolgozat bemutatja az ehhez készült mikrokontrolleres vezérlő egységeket tesztelő rendszereket. Ezen tesztrendszerek a különböző ki- és bemenetek szimulálásával képesek a teljes lehetséges eseményhorizontot (a különböző rendszerhibákat is ide értve) lefedni, abban a vezérlőegység megfelelő működését vizsgálni, hibáit felderíteni.

Annak érdekében, hogy a mérendő rendszerek autóipari viszonylatban történő elhelyezését megkönnyítsem, a dolgozat a fedélzeti elektronikus vezérlőberendezések rövid történetét is tartalmazza az első motorvezérlő elektronikáktól napjainkig. Ezen túlmenően kitekint az előttünk álló időszak kihívásaira a biztonsági és vezetőt segítő rendszerek területén, mely rendszerek tesztelési igényeinek növekedésével elkerülhetetlenné válnak az automatizált teszteljárások.

Ezt követően bemutatom az általam fejlesztett tesztrendszerek általános hardveres és szoftveres jellemzőit, ezek a tesztelt eszközökkel való összekötésének mikéntjét, valamint a legtöbb szoftverben közös funkcionalitásokat. Kiemelem a teljes eseményhorizont lefedéséhez szükséges hardveres és szoftveres implementációs kérdések megoldásait, valamint a szoftverbe épített különböző validációs, verifikációs és későbbi analízist megkönnyítő lehetőségeket.

A dolgozat az egyes alkalmazások részletes leírásával, egyedi hardveres specifikációjával, a szoftver sajátosságainak bemutatásával folytatódik. Kitér a felhasználói felület elemeire, és ezek futás közbeni letiltására/engedélyezésére a teszt módjának függvényében, mely funkció jelentősen csökkenti a hardveres ütközés lehetőségét, a szoftver erőforrásigényének minimális növelésével. A fejezet továbbá tartalmazza az adott alkalmazások által készített log fájlok bemutatását, és az automatikus tesztszekvenciák paramétereinek leírását.

szerző

  • Gáldi Péter
    járműmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Bécsi Tamás
    egyetemi docens, Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék

helyezés

III. helyezett