Regisztráció és bejelentkezés

Algoritmus fejlesztése gépjármű futóművek lengéstani analíziséhez

A dolgozat célja egy használható algoritmust , és platformot kialakítani a gépjárművek lengéstani vizsgálataihoz. Az algoritmus egy féljármű modellen keresztül vizsgálja annak gerjesztésekre adott válaszát , illetve a kapott válaszjelek segítségével meghatározza az adott paraméterű járműmodell lengéskényelmi mutatóit,a rugók terhelését, illetve a kerekek és felépítmény mozgását. Az algoritmus statisztikailag elemzi a bemenő és kimenő jeleket , meghatározza ezek statisztikai mutatóit, illetve spektrális jellemzőit és ezekre építve a teljesítmény sűrűség függvényeket is meghatározza.

Az algoritmus egy nemlineáris dinamikai modellt alkalmaz, amelyben a nemlineáris elemek a csillapító karakterisztikák illetve a rugó karakterisztikák. Ezeket a karakterisztikákat a felhasználó adja meg az algoritmusnak, illetve a különböző felfüggesztések geometriai jellemzőit és az ezekből számolt futóműáttételeket.

Az algoritmus fejlesztésének célja még, hogy egy felhasználóbarát programot adjon a Futóműtervezés,járműmechanika című tárgy későbbi hallgatói kezébe, akik felhasználhatják azt tervezési feladatukban.

szerző

  • Görögh Tamás
    Járműmérnöki
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Szabó Bálint
    adjunktus, Gépjárműtechnológia Tanszék:

helyezés

Nem ért el helyezést