Regisztráció és bejelentkezés

Szimulációtervezés a ZalaZONE Smart City Zóna jelzőlámpás irányítórendszeréhez

A TDK dolgozat elsődleges célja a BME és a ZalaZONE Járműipari Tesztpálya közös kutatásának bemutatása, és ennek középpontjában is a Smart City Zóna áll. Az zóna lényege, hogy a különböző városrészekre osztott területen az adott városrészre jellemző paraméterekkel rendelkező infrastruktúra kerül kialakítása, például egy- és többsávos utak vagy körforgalmak. Az így kialakított úthálózaton ugyanazt a forgalmi szituációt lehet kialakítani és tesztelni eltérő paraméterekkel. Ezen kívül a zónában megjelenik a V2X technológia infrastruktúrája is, vagyis a járművek képesek a környezetükkel kommunikálni, információt továbbítani, és ezzel támogatják a pályán zajló forgalmi folyamatot. A dolgozat a kutatás jelzőlámpás irányításával kapcsolatos területére fekteti a hangsúlyt, azok jelzéstervei a korábban említett eltérő paraméterek.

A cél olyan szimulációk létrehozása, melyek a pálya paraméterei alapján kialakított modellen futtatnak le eltérő forgalmi jellemzőkkel rendelkező folyamatokat, továbbá különböző és/vagy akár szimuláció közben is változtatható jelzéstervekkel. Ehhez az első lépés a modell elkészítése, majd azon futtatható szimuláció létrehozása. Az ehhez használt szimulációs szoftverek szerepét a PTV VISSIM és SUMO forgalomszimulátorok töltötték be. A két szoftver eltérő előnyökkel rendelkezik, emiatt kifejezetten előnyös mindkettőben elkészíteni a modell, és azokon megvalósítani a szimulációt.

A következő lépés a szimulációk programozhatóságának a megtervezése. A két szoftver eltérő interfészeket használ a program és a szimuláció közötti kommunikáció megoldásához, de mindkét esetben a Python nyelv került használatra. A programozásra azért van szükség, hogy a felhasználó a szimuláció futtatása közben is változtatni tudjon szimulációs és forgalmi paramétereken, de akár új funkció is hozzáadható. Ilyen változtatás lehet például detektoros jelzőprogram létrehozása, vagy a csomópontokban aktuálisan működő jelzésterv kiválasztása programszám alapján, vagy akár magának a jelzéstervnek a módosítása.

A dolgozat témái az összefoglalóhoz hasonló sorrendben olvashatóak. Az első fejezetekben a ZalaZone tesztpálya és a Smart City Zóna kerül bemutatásra. Ezt követi egy ismertető a kutatásról, a megvalósítandó modell, szimuláció és program céljáról. A két szimulációs szoftverben készült modell és a hozzájuk tartozó interfészek külön fejezetekben kerülnek bemutatásra, akár csak az azok segítségével írt programok, melyek a szimulációkat működtetik.

szerző

  • Tőkés Levente
    Közlekedésmérnöki
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Tettamanti Tamás
    egyetemi docens, Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék

helyezés

Jutalom