Regisztráció és bejelentkezés

Autonóm sebesség szabályozó logika tervezése adott demonstrációs járműhöz

Háttér: Autonóm járművek, illetve már csak autonóm jármű funkciók megvalósításához is általában szükség van egy pontos és megbízható autonóm hosszirányú jármű kontrollra. Autonóm járműveknél így csökkenthető a vezető terhelése, balesetek valószínűsége és a környezet terhelése.

Szándék: A kutatómunka témája az adott demonstrációs járműhöz autonóm sebesség szabályozó logika tervezése, melynek viselkedése az emberi vezetőhöz közel áll. Így a cél az volt, hogy a fejlesztési időszak végére a logikát a demonstrációs járműbe implementálva, ellenőrzött körülmények között működőképes hosszirányú funkciók valósuljanak meg.

Módszerek: A funkciófejlesztés főként MATLAB és Simulink környezetben történik, azonban ahogy a logika egyre több bemeneti jelet vesz figyelembe, a forgalmi szituációk szimulálására és eredmények megjelenítésére egy kedvezőbb megoldást biztosít a Prescan program. A funkciófejlesztéshez azonban először létre kellet hozni egy a demonstrációs jármű mozgását kellően pontosan leíró hosszirányú járműmodellt, illetve a jármű szenzorainak jeleit helyettesítő különböző forgalmi szituációkat leíró adatsorokat. Végül a szimulációs környezetben jól teljesítő logikákat a valós járműves méréseken validálom, illetve a mérési eredményeket felhasználva folytatom a fejlesztést.

Eddigi Eredmények: Sikeresen megépült a demonstrációs jármű hosszirányú viselkedését, a kutatás szempontjából, megfelelően leíró járműmodell, melyet korábbi mérési eredmények alapján verifikáltam. Megvalósult egy adaptív sebesség követő logika, mely már szimulációs környezetben megfelelően működik. Továbbá folyamatban van a jármű kanyarodás közbeni és a különböző sebességkorlátú zónákat megközelítő és átlépő viselkedésének megvalósítása.

szerző

  • Bogya Péter
    Járműmérnöki
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Vass Sándor
    ügyvivő szakértő, Gépjárműtechnológia Tanszék:

helyezés

Jutalom