Regisztráció és bejelentkezés

Kommunikációs interfész fejlesztése autonóm jármű virtuális forgalmi (ViL) teszteléséhez

Az emberiség önvezető járművekkel kapcsolatos tudása napjainkban egyre rohamosabban növekszik, melynek következtében fejlesztések sokasága vár kipróbálásra, tesztelésre. A hagyományos járművekkel ellentétben, itt nem bízható a megfelelő, és biztonságos közlekedéshez szükséges tapasztalat megszerzése a járművezőtekre, azzal maguknak a járműveknek, illetve az azokat fejlesztő és gyártó vállalatoknak kell rendelkeznie. Ezen tapasztalatot viszont nem lehet a forgalomban megszerezni, hiszen az rendkívüli veszélyforrásokat hordozna magával. Így olyan rendszerek fejlesztésére van szükség, melyek számítógépes szimulációk segítségével képesek a valós tesztekkel megegyező eredményt mutatni.

Ezen dolgozatban egy olyan szimulációs, illetve kommunikációs interfész kerül bemutatásra, mely az autonóm járművek forgalomban való tesztelését teszi lehetővé, ezzel korlátlan lehetőséget biztosítva a hiányzó tapasztalat megszerzésre . Ennek keretében kapcsolatot teremtünk egy valós, autonóm funkciókkal rendelkező tesztjármű, valamint egy általunk megalkotott virtuális valóságon alapuló tesztkörnyezet között. Célunk, hogy a jármű ebben a virtuális környezetben lásson, és információkat dolgozzon fel, melyek alapján döntéseket hozhat, illetve döntéseket kell hozzon. Feladat továbbá, hogy a virtuális környezetben a virtuális tesztjármű mozgása a valós tesztjármű valós mozgásával egyezzen meg. A megoldás fontos eleme továbbá, hogy a szimuláció valós idejű, a jármű mozgása nem visszajátszáson alapszik, hanem a valós mozgással egy időben történik minden a virtuális környezetben is.

A megalkotott interfész fontosságának bemutatása érdekében röviden bemutatásra kerülnek a járművekkel kapcsolatos szimulációs szoftverek, azaz szimulátorok, mely bemutatás alapján arra juthatunk, hogy ilyen szinten összekapcsolt rendszer napjainkban még nem áll rendelkezésre. Ezért szükséges megfelelőképpen leírni az interfész elemeit, az elemek közötti kapcsolatot, és a kommunikációs irányokat. Erre alapozva pedig bemutatásra kerül az általunk megalkotott interfész, mely a jármű CAN hálózatán keresztül a BME Gépjárműtechnológia tanszék autonóm Smart tesztjárművét és a Unity 3D környezetben megalkotott környezetet kapcsolja össze. Minden ezzel kapcsolatos részlet, kritérium, valamint megkötés tárgyalásra kerül. Ezen felül pedig, az esetünkben még nem használt, mikroszkopikus forgalom szimulátorral való összekötés lehetőségét is bevezetjük.

A megalkotott keretrendszer segítségével valós tesztek végrehajtására is sor került. Ezen tesztek során interakciót valósítottunk meg a virtuális világ, és a valós a jármű között, így validálva az általunk megalkotott rendszert. Ennek bemutatásához hozzátartoznak a teszt scenáriók, a tesztjármű, valamint a valós és virtuális környezet leírásai.

Végezetül pedig a távlati lehetőségek, megoldandó problémák kerülnek tárgyalásra, melyekre legjobb tudásunk szerin igyekszünk javaslatot tenni.

szerző

  • Szalai Mátyás
    Járműmérnöki
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Tettamanti Tamás
    egyetemi docens, Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék

helyezés

II. helyezett