Regisztráció és bejelentkezés

Európai Unió bevándorláspolitikája és gazdasági hatásai

Tudományos diákköri dolgozatom témája az Európai Unió bevándorlás-, illetve menekültpolitikája és a hozzá kapcsolódó hosszútávú gazdasági hatások. A jelenlegi migrációs szakpolitika főbb változásai és a hatályban lévő rendeletek értelmezése.

A teljes és átfogó kép elérése érdekében elengedhetetlen a humántőke történeti hátterét és értelmezését áttekinteni. Majd a a munkaerő és a humántőke fontosságára térünk ki.

A történelmi áttekintés során láthatjuk, hogy migrációról nem csak az utóbbi években beszélünk. A második világháborútól egészen napjainkig nagy népességmozgás a jellemző Európában. Megvizsgáljuk a migráció fajtáit és az előidéző tényezőket is. Itt beszélhetünk a legális migráción belül gazdasági bevándorlásról, családegyesítésről, nemzetiségi vándorlásról, ezek mellett van még kényszeralapú, illetve illegális migráció is, melyekre a későbbiekben még visszatérünk.

Megvizsgáljuk a gazdaságok eltartó képességének csökkenését, az unióban lévő egyes országok, melyek jelenleg elöregedő társadalommal rendelkeznek. Milyen veszélyeket hordoz magában és mit lehet ellene tenni, a visszavándorlás ösztönzésétől egészen a bevándorlás és az integrációs folyamatok támogatásáig. Gazdasági szemszögből tovább vizsgáljuk, a szociális ellátó rendszereket milyen mértékig lehet terhelni, és meddig éri meg egy országnak a bevándorlás és az integráció támogatása.

Különbséget teszünk a migráció-, illetve integrációelméletek között, előbbi a vándorlás okait míg utóbbi a társadalmi befogadást mértékét magyarázza. Meghatározunk fontos fogalmi elhatárolásokat mint, multikulturalizmus, szegregáció, izoláció, integráció, asszimiláció. Kihangsúlyozva a relativista elgondolás elvét, mely szerint nincs alapunk és hatalmunk arra, hogy különbséget tegyünk a kultúrák között (egyetemes emberi jogok).

Esettanulmány során megismerjük, hogy a megoldás és a felmerülő migráció kezelése nem csak elméleti síkon létezik. Közelebbről megnézzük az utóbbi évtizedekben betelepülő és munkát vállaló török nemzetiségeket, milyen sikerrel integrálódtak Németországba és a német állampolgárok mindennapjaiba.

Dolgozatomat a kutatás összegzésével zárom, amelyben összefoglalom a választott témám főbb pontjait, leírom milyen következtésekre jutottam a munkám során. Az országok közös együttműködéssel fenntarthatják, javíthatják a jelenlegi rendszert és megoldást találhatnak a felmerülő akadályokra.

szerző

  • Dani Florentina Lilla
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Szekeres Diána
    egyetemi adjunktus, Üzleti Jog Tanszék

helyezés

III. helyezett