Regisztráció és bejelentkezés

Alkotások védelmében

Alkotások védelmében

Absztrakt

Miként alakulhatott ki a szerzői jog? Mi vezethette arra az alkotókat, hogy védjék alkotásaikat? Vajon hogyan védhetik ki, hogy szellemi tulajdonuk veszteségként folyjon ki kezeik közül? Mit gondolhatnak erről a mai szerzők? Ezek a kérdések merültek fel bennem sok más kérdés mellett, amely arra vezetett, hogy szekunder kutatást folytatva Tudományos Diákköri dolgozat írásába kezdjek és a fenti kérdésekre megtaláljam a válaszokat. Ehhez a feladathoz elsődlegesen hatályos a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényre támaszkodom, amely magában foglalja a mai jogi helyzetet a szellemi alkotások jogi helyzetére vonatkozóan. Kitér arra, hogy milyen területek szabályozása tartozik ide, valamint, hogy milyen ismérveknek kell eleget tennie egy alkotásnak ahhoz, hogy jogi védelmet élvezhessen, és arra is, hogy milyen kivételek tartozhatnak ez alá.

Kutatásom célja továbbá megvizsgálni a korábbi történeti jogalkotást, kitérek az Egyetemes Szerzői Jogi Egyezményre, az ezt követő Római Egyezményre vizsgálva azt, milyen tendenciák figyelhetőek meg a magyar hatályos jogban. Kutatásom ezen része szekunder kutatás, amelyben kitérnék arra, hogy megjelenhetett-e az ókorban, a középkorban is akár a szerzői jog védeleme. Vajon, hacsak az ókorra is gondolunk, az ókori görögök óvhatták-e már eposzaikat, vagy esetleg Pitagorasz a tudományos kutatási tevékenységeit „levédetethette-e”.

Idővel eljutok napjainkig, ahol az interneten már rengeteg alkotás is megtalálható a digitalizáció előre törésével, vagy akár a social média megjelenésével. A digitális világ vajon milyen veszélyekkel fenyegethet egy írót, aki az eladott példányszámok után keresi kenyerét? Megtörténhet-e, hogy egy könyvsorozat a letöltések miatti alacsony bevétel végett nem is fejeződik be?

Arra keresem tehát a választ, hogy milyen következményei lehetnek manapság annak, ha letöltjük más emberek alkotásait, ahelyett, hogy megvásárolnánk azt. Azt is kutatom, legális vagy illegális tevékenyég-e ez hazánkban? Itt felmerülhet a büntető jogággal való kapcsolat. Ezek után szeretnék bemutatni pár érdekes szerzői jogi vitát, amely a törvény megszegése miatt alakult ki. Tudományos munkámban elsősorban a magyar jogra fókuszálok, mindamellett azonban kutatásomnak köszönhetően nemzetközi és uniós kérdések is górcső alá kerülhetnek.

Dolgozatom második felében primer kutatást végezek. Mélyinterjúban megkérdezek írókat, egyetemi oktatókat, akik kiadtak már könyvet, hogy őket hogyan érinti az, hogy az emberek letöltik műveiket, ahelyett, hogy megvennék, volt e már esetleg valamilyen peres eljárásban részük, szerzői joguk megsértése miatt. Milyen jogkövetkezménnyel zárult az eljárás.

Tudományos munkám zárásaként levonom, a tanulságokat a szerzői jog fontosságáról a szekunder és a primer kutatásom alapján következtetéseket vonok le, valamint szót ejtek a jogkövető magatartás fontosságáról, azaz arról, hogy miért értékesebb megvenni az alkotásokat ahelyett, hogy letöltenénk azokat.

szerző

  • Fejes Izabella
    Közlekedésmérnöki
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Szekeres Diána
    egyetemi adjunktus, Üzleti Jog Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést