Regisztráció és bejelentkezés

Pozitív oktatás: Hallgatói jóllét és pozitív pszichológiai intervenció

Háttér: Bár a jelenlegi VUCA világ egyre növekvő distressze és a pozitív pszichológia, a pozitív oktatás népszerűsödése nyomán egyre nagyobb figyelem övezi a hallgatói jóllétet illetve mentális egészséget mind a szakirodalomban, mind a médiában, egyelőre mégis marginalizált kutatási területnek számít. A világ többi részéhez hasonlóan a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatóinak mentális egészsége vagy jólléte aggodalomra ad okot, amely az illetékes szerv belső felmérése alapján a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóit is érinti. Számos külföldi kutatás jutott arra a következtetésre (Galante et al, 2018; Cui, 2018), hogy a pozitív pszichológiai intervenciók és a pozitív oktatás pozitívabb jóllét-faktorokkal, például magasabb rezilienciával, élettel való elégedettséggel és kisebb distressz-szinttel és alacsonyabb számú depresszió-tünettel fonódik össze.

Célkitűzések: A pozitív oktatást meghonosítandó a pilotkutatásunk célja egy pozitív pszichológiai intervenció elindítása és hatásvizsgálata Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.

Módszer: Az intervenció első része, a “Pozitív pszichológia és önfejlesztés 1.” szabadonválasztható kurzus elméleti aktualitásokat és saját tapasztalatokat dolgozott fel, az önismereti fejlődéshez házifeladat formájában javasolva eszközöket. A kvantitatív és kvalitatív kérdésekből álló kérdőívet 22 hallgató töltötte ki a kurzus három időpontjában. Az intervenció második része, a “Pozitív pszichológia és önfejlesztés 2.” Kurzus a 2018-19/1. félévében indul, mely hatását a hallgatói jóllétre interjúkkal és más kvalitatív technikákkal mérjük.

Eredmények az intervenció első részéről: Az ismételtméréses variancia-analízis alapján kis hatásméretű növekedést figyelhettünk meg a hallgatói boldogságban, az optimizmusban és a kivirágzásban, míg nem találtunk szignifikáns eltérést a rezilienciában, a jóllétben és az élettel való elégedettségben. A kvalitatív eredmények a kurzus legnagyobb hozadékaként a fejlődést segítő eszközökhöz jutást, a boldogságot és az optimizmus emelték ki.

Következtetések: Bár eredményeinket a kutatás limitációi fényében érdemes értelmezni, eredményeink azt mutatják, hogy a hallgatók sokféle módon kamatoznak a kurzusból és összességében érdemes jóllét-intervenciót nyújtani, pozitív oktatást alkalmazni felsőoktatási intézményekben.

Kulcsszavak: jóllét, hallgatói jóllét, pozitív pszichológiai intervenció, pozitív oktatás, egyetemi kurzus, boldogság, optimizmus, kivirágzás, PERMA, reziliencia, élettel való elégedettség

szerző

  • Halmos Alexandra
    Pszichológia mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Kun Ágota
    egyetemi docens, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

III. helyezett