Regisztráció és bejelentkezés

A megküzdési módok, a kontrollhely és a rezíliencia vizsgálata sportolók körében

Kutatásomban a sportolói megküzdési módok, a rezíliencia és a kontrollhely kapcsolatát vizsgáltam sportolói mintán. Korábbi kutatásom során a teljesítménymotiváció, a sportolói megküzdési módok és az észlelt stressz kapcsolatát vizsgáltam. 11 sportágat elemezve arra az eredményre jutottam, hogy az általam vizsgált mintán a sportágak sportolói megküzdési stratégiái között nem voltak jelentős eltérések, valamint az észlelt stressz nem korrelált sem a teljesítménymotivációval, sem pedig a sportolói megküzdési módokkal. Ezen kutatás azonban csak egy sportágra terjed ki: az atlétikára, ezen belül pedig a közép- és hosszútávfutásra. Az előző eredmények tükrében kutatásom célja, hogy összehasonlítsam a magyar és az amerikai közép- és hosszútávfutó atlétákat a sportolói megküzdési módok, a rezíliencia, valamint a külső/belső kontroll mentén.

Első hipotézisem szerint a két nemzet sportolóinak megküzdési módjai között nincsenek különbségek. Második hipotézisemben feltételezem, hogy a rezíliencia és a kontrollhely tekintetében nincsenek különbségek a két nemzet sportolói között. Harmadik hipotézisem szerint a rezíliencia és a sportolói megküzdés pozitív összefüggést mutatnak. Negyedik hipotézisem azt feltételezi, hogy a versenysportolók és a hobbisportolók között nincs különbség a sportolói megküzdési módok, valamint a rezíliencia tekintetében.

A kapott eredményekkel szeretnék rávilágítani a két nemzet közötti különbségekre, illetve az egyes nemzetek sportolóinak erősségeire, gyenge pontjaira a másikkal szemben. A kutatás eredményei a továbbiakban lesznek láthatóak.

szerző

  • Bognár Anna
    Pszichológia mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Gadanecz Péter
    egyetemi tanársegéd, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

II. helyezett