Regisztráció és bejelentkezés

Nóra és a nézők – professzionális és laikus színikritikák az online térben

A digitális forradalommal a kulturális színterek szerkezete nagy mértékben átalakult. A demokratizálódott tartalomelőállítás a laikusok számára is lehetőséget nyitott véleményük széles közönségekkel való megismertetésére. A kétezres évek elején sorban jelentek meg a könyvkritikával foglalkozó blogok, hétköznapi olvasók által üzemeltetett weboldalak, sőt még néhány videóblog is. A jelenség a színikritika esetében megismétlődött: 2018-ban az online térben összesen nyolcvanhat színikritikákat rendszeresen megjelentető felületet találtam, amelyeknek több, mint egyharmadát laikusok üzemeltették.

A népi kritikusok térhódítására válaszul, ugyanakkor semmiképp sem ezek riválisaként pozicionálva önmagát indult el 2008 januárjában a Revizor, melynek célja a szakkritika internetre költöztetése volt. 2008-ban az Olvasó lázadása? című tanulmánykötet foglalkozott részletesen a népi kritika jelenségével és a szakkritika dilemmáival, majd 2012-ben a Revizor publikált egy cikksorozatot Vita a kritikáról címmel, 2019 szeptemberében pedig a Korunk irodalmi folyóirat jelentkezett egy Kortárs kritika című lapszámmal. Ezek a példák mind a kortárs kritikáról szóló diskurzus megélénkülésére utalnak, melynek központi kérdése, hogy mi a helye és mi a szerepe napjainkban a szakkritikának.

Dolgozatomban a hivatásos és a nem hivatásos színikritikák közötti különbségeket és hasonlóságokat kerestem a Katona József Színház Nóra – karácsony Helmeréknél című előadásáról született szakkritikák, gyorsreagálású értékelő kritikák és blogposzt kritikák összehasonlítása révén. Az előadással összesen huszonöt online megjelenő szöveg foglalkozott amelyeket harmincegy, öt nagy csoportba sorolható szempont – Miről ír?; Mikor ír?; Miért ír?; Hogyan ír; Mennyit ír? – mentén elemeztem.

Tapasztalataim szerint a szakkritikák és a népi kritikák ugyan teljesen eltérő formában, ugyanakkor hasonló szempontrendszer alapján foglalkoznak a színházi előadásokkal. A legfontosabb különbség talán az előadás felé tett gesztusban rejlik: a népi kritika személyesebb hangvételben, bemutató szándékkal ír a színházi előadásokról, míg a szakkritika továbbra is erős érvelésekre támaszkodva igyekszik értékelni a látott darabot.

szerző

  • Nagy Zsófia
    Kommunikáció és médiatudomány alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Bárány Tibor
    adjunktus, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

II. helyezett