Regisztráció és bejelentkezés

Agitáció és propaganda a Rákosi-korszak filmhíradójában

Dolgozatomban a Rákosi-korszak propagandájának megjelenését vizsgálom a filmhíradókban. Arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen eszközökkel, technikákkal irányították a lakosság véleményét, gondolkodását.

A dolgozat első felében általános képet adok a propagandáról. Több nézőpontból is bemutatom magát a fogalmat, kitérek a kialakulására, elterjedésére, a politikában és a reklámban betöltött szerepére, emellett arra is, hogy milyen propaganda típusokat lehet megkülönböztetni. Végezetül bemutatok három olyan személyt, akik a propaganda szerepével és jelentőségével foglalkoztak.

Ezt követően röviden ismertetem a filmhíradó történetét, főbb állomásait. A filmhíradó elemzésénél főbb szempontok a következők: vizuális manipuláció – milyen képek, helyzetek megjelenítésével befolyásolták a lakosságot, s ehhez kapcsolódtak-e nyomatékosításra alkalmas eszközök, pl. zene –, munkaverseny megjelenítése, melyek azok a klisék, amelyek a leggyakrabban előfordultak a filmhíradóban, s milyen kontextusban.Ezenkívül kiválasztok egy olyan évet – a bemutatott és elemzett korszakból – , amelyet megvizsgálok abból az aspektusból, hogy mely szavak hangoztak el legtöbbször. S ez a vizsgálat is hozzájárul ahhoz, hogy megkapjam a választ arra, hogyan irányították a lakosság véleményét, gondolkodását.

A dolgozatomat egy összegzéssel zárom, amelyben a filmhíradók elemzése alapján ismertetem azokat a technikákat, eszközöket, amelyekkel hatást gyakoroltak a lakosságra.

szerző

  • Nagy Boglárka
    Kommunikáció és médiatudomány mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Virányi Péter
    c. egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

II. helyezett