Regisztráció és bejelentkezés

Közösségi média aktivitás marketingszempontú elemzése

Cím: Közösségi média aktivitás marketingszempontú elemzése

Az Y, és különösen a Z generációs fiatalok jórészt a virtuális térben élik életüket, és a közösségi média platformokat sokirányúan használják: kapcsolatépítésre, önkifejezésre, véleménynyilvánításra, egyáltalán, a hangjuk hallatására. A mai fiatalok nem szeretnek passzívak lenni, fogyasztóként sem. Mindezek következtében a közösségi média aktivitások megfigyelése, elemzése és felhasználása a marketing figyelem fókuszába került. Ez jelenti kutatási témám relevanciáját és aktualitását.

Dolgozatom célja a közösségi média világában tanúsított magatartás és az e mögött rejlő motivációk elemzése, az online tér sokszínűségének és az az egyén életében játszott szerepének feltárása. A téma szakirodalmait áttekintve egy olyan modellt választottam elméleti keretnek, amely elemeire (sejtjeire) bontja a közösségi médiában történő megnyilvánulásokat. Primer kutatásom során is ezt a modellt vettem alapul.

Primer kutatásom kvalitatív része a fogyasztói reakciók feltárására irányult, a reklámok hatásait vizsgáltam egy kétdimenziós modell alapján. Dimenziókként az aktivitások mögöttes motivációi és a tartalmak vizualitásának szintje voltak megjelölve. Az eredményeket a már említett keretrendszerbe illesztettem. Az online kérdőíves kutatás tágabb kontextusban vizsgálta az aktivitásokat, összefüggéseket keresve többek között a személyiség jellemzőkkel, a különböző aktivitás elemekhez köthető motivációkkal és attitűdökkel.

A primer kutatás része volt egy online kísérlet is, amelynek során a vizualitás dimenzió kiemelése mellett a vállalati posztokkal kapcsolatos viselkedési formákat elemeztem, a személyiségtípusok függvényében. Reményeim szerint kutatási eredményeim a gyakorlatban is hasznosítható tudással szolgálnak az egyének, a fiatal fogyasztók online magatartásának jobb megismeréséhez.

szerző

 • Bohus Dóra
  Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Petruska Ildikó
  egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék
 • Iványi Tamás
  egyetemi tanársegéd, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

I. helyezett