Regisztráció és bejelentkezés

Egységben a sokszínűség – A BME Gépész Szakkollégium sikertényezőinek elemzése marketing nézőpontból

A BME Gépész Szakkollégium 2012-ben alakult a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán található szakmai öntevékeny körök, azaz a szakosztályok egységes képviselete, összefogása, valamint működésének segítése érdekében.

Mint minden szervezet életében, egyszer eljön az idő, amikor a kezdeti, úgynevezett kreativitási ciklus a végére érkezik, és szakszerű változásokra van szükség a további fejlődéshez, a fennmaradáshoz. A kezdeti „csecsemőkorra” jellemző, hogy kizárólag a kitűzött feladatok elvégzésére koncentrál a szervezet, és nincsenek egyértelműen definiálva a viszonyok és a munkamegosztás. Jelen dolgozat a szervezet „csecsemőkorának” végén megjelenő szervezet menedzselési problémákra próbál megoldást nyújtani, marketing szemmel, a célcsoport motivációit, elvárásait fókuszba állítva.

A fentiek alapján a vezetői döntési probléma a következő: „Hogyan tudja a BME Gépész Szakkollégium biztosítani a hosszútávú, sikeres működését?” Ennek kulcsa feltételezésünk szerint a hallgatói motiváció felélesztése és fenntartása, így a marketing kutatási kérdéseket is ehhez kapcsolódóan fogalmaztuk meg, A válaszok megadása egyrészt annak feltárását igényli, hogy miként határozhatók meg és kommunikálhatók eredményesen a szervezet célcsoportjai számára nyújtható előnyök, hiszen ez alapfeltétele a jelenlegi létszám fenntartásának és a sikeres toborzásnak. Másrészt a jelenlegi tagok véleménye alapján fontos, hogy információkat gyűjtsünk az elégedettségi faktorokról, azaz a működés minőségéről.

A dolgozat elméleti hátterét a stratégiai környezet- és helyzetelemzés metódusai, és az ennek eredményeire építő piaci stratégiai döntések (szegmentáció és a célpiacválasztás, pozicionálás) jelentik. Az elemzést egy általunk kiválasztott business modell alapján foglaljuk elméleti keretbe.

A dolgozatban hangsúlyos kvalitatív primer kutatási rész tartalmazza a 10 szakosztállyal, 3 tanszékvezetővel, valamint korábbi, nem kari szakkollégiumi vezetőkkel folytatott mélyinterjúk feldolgozását, valamint a tagság aktív részével folytatott fókuszcsoportos kutatás eredményeit. A primer kutatás kvantitatív része a megkérdezés módszerén alapul, a teljes Gépészmérnöki Kar hallgatóságára vonatkozóan.

A szekunder, valamint a primer kutatás alapján felvázoljuk a szakkollégium további működésére vonatkozó fejlesztési irányokat, melyekre megvalósítási módokat, valamint szervezeti javaslatokat prezentálunk, ütemtervvel a későbbi vezetés számára. Reményeink szerint kutatásaink a gyakorlatban jól hasznosítható eredményekkel szolgálnak.

szerzők

 • Zsiros Ádám
  Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
  alapképzés (BA/BSc)
 • Kaszás Ádám
  Gépészmérnöki mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

 • Dr. Petruska Ildikó
  egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

I. helyezett