Regisztráció és bejelentkezés

Egyetemi rangsorok készítése a felsőoktatási felvételi adatok alapján az R programmal.

A dolgozat célja, hogy a hazai egyetemi karokat a felsőoktatási felvételiben résztvevő jelentkezők preferenciái alapján rangsorolja. A Csató (2016) cikk ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, és három különböző módszer szerint rangsorolja a 2013-as felvételi eljárásban szereplő egyetemi karokat. Mivel a jelentkezőt az első olyan helyre veszik fel, ahol elérte a ponthatárt, feltételezhető, hogy a jelentkező a tényleges preferencialistája egy szeletét adja meg a jelentkezésnél. Habár egy adott jelentkezőnek nem áll rendelkezésre az összes információ, feltehető, hogy a preferenciák összességében jól tükrözik a felsőoktatási intézmények presztízsét, színvonalát. A megadott preferenciák alapján definiálható a rangsorolások alapját képező preferenciamátrix.

A Témalabor c. tárgy keretei között kapcsolódtam be a téma kutatásába. A kutatás egyik célja a Csató (2016) elemzésének kiterjesztése a 2001-2016 közti periódusra, és az ehhez kötődő trendelemzés volt.

A dolgozat a Csató (2016) cikk alapján bevezetést ad az elméleti háttérbe, megismertet a három módszerrel, továbbá ismerteti az alkalmazott adatfeldolgozási módszereket. Szó lesz az adathalmaz szétválasztásáról is, amikor csak olyan preferenciákat nézünk, amelyek két államilag támogatott, vagy két önköltséges képzés között szerepelnek, és ezzel együtt definiáljuk az államilag támogatott, illetve az önköltséges jelentkezésekhez tartozó preferenciamátrixokat. Bevezetünk különböző súlyozásokat is a preferenciákra, annak függvényében, hogy egy hosszabb jelentkezési lappal rendelkező diák mennyivel erősebben befolyásolhatja a rangsorokat, mint egy olyan diák, akinek a jelentkezési lapja esetleg csak két elemből áll. Az eredmények között feltüntetünk néhány évre vonatkozóan rangsorokat. A témakörből angol nyelvű cikk is készül, melynek egy előzetes verziója elérhető az arXiv-on.

Irodalom:

1. Csató László (2016): Felsőoktatási rangsorok jelentkezői preferenciák alapján. Közgazdasági Szemle, LXIII (1): 27-61.

2. Csató, L. – Tóth, Cs. (2018): A universal university ranking from the preferences of the applicants. arXiv: 1810.04087.

szerző

 • Tóth Csaba
  Matematikus mesterképzési szak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Csató László
  tudományos munkatárs, MTA SZTAKI (külső)
 • Dr. Kói Tamás
  adjunktus, Sztochasztika Tanszék

helyezés

Jutalom