Regisztráció és bejelentkezés

A Gépészkar mesterképzési szakjainak felülvizsgálata

Korunkban a felgyorsult tudományos és technológiai fejlődés, az információs forradalom, a digitalizáció hatására az oktatásban, a képzésben módosult az elsajátítandó kompetenciák, a megszerzendő lexikális tudás köre. Mivel ezen lexikális tudás nagy része gyorsan és könnyen elérhető a számítástechnikai vívmányoknak köszönhetően, a hangsúly a szintetizáló, analizáló képességre, valamint az alkalmazói készségek fejlesztésére helyeződik. Növekszik a gazdasági, a kommunikációs, a menedzselési (irányítási, szervezési) ismeretek, az idegen-, elsősorban az angol nyelvtudás, valamint a kreativitás, a kockázatvállalás, az innováció, a csoportmunka, a konfliktuskezelés képességének szerepe. Mindezek a képzések szervezésének és tervezésének átfogó szemléletét és tartalmának korszerűsítését, reformját indokolják.

A tartalmi fejlesztés együtt kell, hogy járjon az oktatás több évszázada változatlan ismeretátadási módszereinek fejlesztésével, korszerűsítésével is. Az elmúlt évtizedben újabb generációk léptek be a felsőoktatásba, akik másfajta megközelítést igényelnek, valamint akik számára a világ már sokkal nyitottabb, magabiztosan vágnak bele akár a külföldi tanulmányaikba is. Ezen okból, illetve a csökkenő felsőoktatásba lépő népesség miatt az intézményeknek mára versenyeznie kell a jelentkezőkért, így különösen nagy gondot kell fordítani a minőségfejlesztésre, az oktatási szolgáltatások magas színvonalára és vonzóképességére annak érdekében, hogy a kedvezőtlen demográfiai körülmények közepette is szinten lehessen tartani, esetleg növelni lehessen a hallgatói létszámokat. A mesterképzéssel elégedett hallgatók szívesebben választják a doktori képzést, amely az egyetemi oktatók, kutatók utánpótlását szolgálja, így a képzés fejlesztése kiemelt stratégiai feladat.

A mesterszakok teljeskörű felülvizsgálatához minden érdekelt résztvevő érdekeit figyelembe kell venni, így a jelenlegi és végzett mesterszakos hallgatókon kívül a jelenleg alapképzésen tanuló hallgatókat is, akik a megújult tantervben fognak tanulni. A hallgatókon kívül a képzésekben érdekelt oktatók, illetve a Karral kapcsolatban álló vállalatok véleményét is szükséges felmérni. A Kar mesterszakos hallgatói között kiemelten fontos kérdés a munkavállalás lehetősége, így a kérdőívek során erre különösen nagy hangsúly lett fektetve. A képzésről további információk állnak rendelkezésre az Oktatási Hivatal Diplomás Pályakövető Rendszer felméréséből, illetve a BME Tanulmányi Rendszeréből, amely visszajelzésül szolgálhat a képzésről, illetve árnyalhatja, megmagyarázhatja a kérdőíves felmérések eredményeit. Az adatok alapján megismerhetők a jelenlegi képzés problémái, amelyekre a képzésben érdekelteknek megfelelő megoldásokkal lehet előállni.

szerző

  • Heszler András
    Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Nagy Katalin
    tanársegéd, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

III. helyezett