Regisztráció és bejelentkezés

Az üzletrész átszállásának néhány szabályozási és gyakorlati összefüggése az új Ptk. alapján

Dolgozatom elkészítéséhez fölhasznált jogszabályanyag indoklás és a különböző, de szorosan a témához kapcsolódó szakcikkek elolvasásából arra a következtetésre jutottam, hogy a nem tag házastárs házastársi vagyonjogi alapon való üzletrész szerzésének kérdését a Ptk. valós gyakorlati, jogalkalmazási igény kielégítésére iktatja be. Jelentős modernizálást hajt végre a családjogban és a házastársi vagyonjog területén egyaránt éppen a gyakorlatban felmerülő problémák megoldására reagálva, hiszen ezek a problémák legélesebben a társaságba bevitt közös vagyon „megosztásával” kapcsolatban merültek föl. Szükséges megjegyezni azt is, hogy a családjogi könyvben a házassági vagyonjogi szerződés is külön hangsúlyt kapott, így a nehézkesebbnek tűnő törvényes vagyonjogi rendszer csak ennek hiányában irányadó a házastársak vagyonmegosztására.

Az üzletrész Ptk.-beli szabályozása mellett elengedhetetlenül fontos a pénzügyi és számviteli szabályokat tartalmazó jogszabályok figyelembevétele is.

szerző

  • Duljánszki Evelin
    Műszaki szakoktató alapszak BSc
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Pázmándi Kinga
    egyetemi docens, tanszékvezető, Üzleti Jog Tanszék

helyezés

II. helyezett