Regisztráció és bejelentkezés

Az Európai Ügyészség – Átmeneti gyógyír, vagy a tartós megoldás?

Az új Büntető Törvénykönyv egységesen a XXXIX., költségvetést károsító bűncselekmények címet viselő fejezetébe foglalja a hazánk, a külföldi államok, és a nemzetközi szervezetek pénzügyi érdekeit sértő büntetendő cselekmények mellett az Európai Unió költségvetését sértő bűncselekményeket is.

Hazánk szabályozása hasonló az Európai Unió más tagállamainak vonatkozó törvényszövegeihez, és ezen szabályozások első olvasatra teljesen megfelelhetnének az Európai Unió elvárásainak; az Unió viszont közel sem elégedett az Unió költségvetését sértő cselekmények tagállami felderítettségére vonatkozó számadataival, ezt a tényt pedig nehéz elvonatkoztatni a meglévő törvényszövegek hiányosságaitól.

Ennek következményeként az Európai Bizottság javaslatot tett az Európai Ügyészség intézményének kialakítására, amellyel az EU nem titkolt célja a hasonló bűncselekmények felderítésének hatékonyabbá tétele. Az Európai Ügyészség kialakítása – amennyiben eléri kívánt célját – megoldást jelenthet néhány régi problémákra, azonban a jelenlegi tervek alapján számos kérdést vet fel mind büntetőjogi, mind alkotmányos szempontból.

A dolgozat az Európai Unió költségvetését érintő bűncselekményeken keresztül kívánja az Európai Ügyészség hátterének ismertetését megvalósítani.

szerző

  • Vesszős Gergely
    gazdálkodási és menedzsment
    alapszak

konzulens

  • Dr. Verebics János
    egyetemi docens, Üzleti Jog Tanszék

helyezés

Jutalom