Regisztráció és bejelentkezés

A kisvállalkozások megszűnésének normatív csapdái

A 2008-as válság óta jelentősen megnövekedett hazánkban a gazdasági tevékenységüket végleg befejező társaságok száma. Némelyek önszántukból – végelszámolással -, mások fizetőképtelenségük miatt – felszámolással -, megint mások a jogszabályok erejénél fogva –kényszertörléssel- szűnnek meg. Addig azonban, míg a cégbíróság törli a társaságot a cégjegyzékből, igen rögös út vezet. Számtalan akadályba ütközhetünk míg eleget teszünk a néha egymásnak is ellentmondó jogszabályoknak, az ezeket különbözően értelmező hatóságoknak, és a néha fizikailag betarthatatlan határidőknek.

A dolgozat célja a jogutód nélküli megszűnés lehetséges formáinak, azok feltételeinek és esetleges jogkövetkezményeinek bemutatása, különös tekintettel a végelszámolás témakörére, részletezve a megszüntetésre irányuló döntéstől a cégbírósági törlésig tartó folyamatot.

A végelszámolás során felmerülő gyakorlati problémákat egy konkrét társaság példáján keresztül mutatom be, ismertetve egy adóhatósági záró ellenőrzés megállapításait, és az ezzel kapcsolatban felmerült kérdéseket.

szerző

  • Dankó Tamás
    nemzetközi gazdálkodás
    alapszak

konzulens

  • Dr. Pázmándi Kinga
    egyetemi docens, tanszékvezető, Üzleti Jog Tanszék

helyezés

III. helyezett