Regisztráció és bejelentkezés

Lehetőségek és kockázatok a big data jogi szabályozását illetően

A kutatásom célja a big data jogszabályi környezetének áttekintése és elemzése, különös tekintettel az adatvédelemre és a versenyjogra. Magának a big data jelenségnek az alapját az adatok képzik, ezek kerülnek felhasználásra az elemzés és a predikció során, méghozzá kiemelkedően nagy mennyiségben. Az érintettek könnyedén szembesülhetnek a hátrányos megkülönböztetéssel, a manipulációval, akár egy egészen pontos előrejelzéssel a magánéletüket illetően, amely azonban magas szintű védelmet élvez. Az ilyen és ehhez hasonló problémák elemzéséhez szekunder kutatást alkalmazok, tanulmányozva ezzel a téma szempontjából releváns szakirodalmat. Továbbá olyan nagy horderejű jogeseteket vizsgálok, mint például a Cambridge Analytica-ügy, amely többek között rávilágított az adatvédelmi szabályozás hiányosságaira.

A kutatásom eredményeként született dolgozat egy átfogó képet fog adni a big data jogi szabályozásával kapcsolatosan, beleértve az európai uniós és a magyar szabályozást is, feltárva az egyes problémaköröket, amelyeket a szabályozás ki- és átalakítása során figyelembe kell venni.

szerző

  • Nagyová Vivien
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Grad-Gyenge Anikó
    tanszékvezető egyetemi docens, Üzleti Jog Tanszék

helyezés

II. helyezett