Regisztráció és bejelentkezés

Riporteri visszaélések érveléstechnikai elemzése és befogadás-vizsgálata

Kutatásom középpontjában egy érveléselméleti témakör gyakorlati alkalmazhatósága áll. A kérdések és a válaszok szerepét, fajtáit és hatásait vizsgálom sajtó interjúkban. A kutatásom integrálja a kommunikációtudomány, a tömegkommunikáció-elmélet és a szociálpszichológia területét is az érveléselméleten túl.

Vannak olyan hibás kérdések, amelyek veszélyeztetik a válaszadó pozícióját: ezek a kérdések hátrányos helyzetbe hozzák a válaszadót, ha az egyenesen válaszol a neki feltett kérdésre, és akkor is, ha megpróbálja a saját álláspontját megmutatni, de nem megfelelően kezeli a veszélyes kérdést.

Az ilyen helyzetekben többféle válaszstratégiáról beszélhetünk, melyeket a szakirodalom részletesen elemez, tárgyal, és javasol egyet-egyet a kérdések káros hatásának csökkentéseként, elhárításaként.

Én szeretnék egy olyan keretet adni, amely épít a normatív érveléstechnikai és kommunikációelméleti megfontolásokra, az újságírók ún. operatív elméleteire, és ami ugyanakkor tükrözi a közönség, a befogadók elvárásait, igényeit is az ilyen interjúszituációkkal kapcsolatban. Célom tehát a gyakorlati alkalmazhatóság, ennek lehetőségének megteremtése érveléstechnikai alapokon, figyelembe véve a többi tudományterület megfontolásait is.

szerző

  • Elek Nikolett
    Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola
    doktori képzés

konzulens

  • Dr. Tanács János
    egyetemi docens, Filozófia és Tudománytörténet Tanszék