Regisztráció és bejelentkezés

Az előítélet kutatók előítéletessége

Tanulmányomban annak bemutatására törekszek, hogy a tudományos közösség normáit megsértő, azt el nem fogadó kutató milyen támadásra, milyen ellenállásra számíthat a „normál tudomány” védelmezői részéről. Mindezt egy olyan heves érzelmi reakciókat kiváltó vita elemzésével teszem meg, amely egy, a magyarországi romák szegregációjának okait feltáró szociológiai kutatás kapcsán robbant ki. Esettanulmányomban rávilágítok arra, hogy társadalomtudományos közösségen belül az előítéletnek milyen szerepe lehet az új tudományos eredmények elfogadásában.

szerző

  • Héra Gábor
    Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola
    doktori képzés

konzulens

  • Dr. Fehér Márta
    , Filozófia és Tudománytörténet Tanszék