Regisztráció és bejelentkezés

A Leibniz-Strawson argumentum az erkölcsi felelősség lehetetlensége mellett

Egy a felelős cselekvés problémájához tartozó részproblémát vizsgálok. A probléma a következő: ha nem rajtam múlik, hogy ki vagyok én a cselekvés pillanatában viszont az, hogy mit teszek, azon múlik hogy ki vagyok én a cselekvés pillanatában akkor az sem rajtam múlik, hogy mit cselekszem. Ha nem rajtam múlik, hogy mit cselekszem, akkor nem lehetek felelős a cselekedetemért. A fenti érv általános következménye, hogy nem lehetséges morális felelősség.

Dolgozatomban az angolszász metafizika és a morálfilozófia határterületén végzett kutatásom eredményét mutatom be. A kutatásban megvizsgáltam a szabad akarat problémájával foglalkozó irodalmat különös tekintettel a szabad cselekvés, az alternatív lehetőségek és a determinizmus viszonyának kérdésére. Valamint megvizsgáltam az erkölcsi felelősség problémáját tárgyaló szakirodalmat, elsősorban az erkölcsi felelősség tulajdonításának kérdését.

Vizsgálataim során arra törekedtem, hogy a két fő problémát, habár ezek szorosan összekapcsolódnak a szakirodalomban, egymástól függetlenül vizsgáljam, a különböző álláspontokat egymástól függetlenül értékeljem. Ezzel a módszerrel igyekeztem elkerülni, hogy tautológikus magyarázatokhoz jussak azon cselekvésekkel kapcsolatban melyekért erkölcsi felelősséggel tartozunk.

Galen Strawson (1986; 1994; 2008) fent említett érvében egy régi, alig vitatott ám annál erősebb érvet elevenít fel a morális felelősséggel kapcsolatban. Az érv nehézségét mutatja, hogy az újrafogalmazás hatására sem adódik komoly kihívója. Dolgozatomban, azt vizsgálom, milyen okok húzódhatnak ennek hátterében, mi az ami a felmerülő kihívásokat erőtlenné teszi az érvvel szemben. Ezek után azt kívánom bizonyítani, hogy az érv mégis téves, mivel a felelősség fogalmát helytelenül, túl szigorúan értelmezi. Ezzel egyrészt a felelősség fogalmának értelmezését kívánom pontosítani, mely kevésbé szigorú megfogalmazásban is képes arra, hogy betöltse funkcióját. Ebben a megfogalmazásban azonban immunissá válik a Leibniz-Strawson ellenvetésre.

szerző

  • Gyarmathy Ákos
    Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola
    doktori képzés

konzulens

  • Dr. Margitay Tihamér
    Tanszékvezető, Filozófia és Tudománytörténet Tanszék