Regisztráció és bejelentkezés

Sportágválasztás a személyiségvonások tekintetében

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóinak két félév kötelező testnevelést kell teljesíteni az abszolutórium megszerzéséhez. A hallgatók több, mint harminc féle sportág közül választhatnak.

Dolgozatomban a választásuk pszichológiai hátterét próbálom feltárni.

Hipotézisem szerint az egyetemi sportágválasztás összefüggésbe hozható a személyiségvonásokkal.

Vizsgálatom során két fajta kérdőívet alkalmazok. Az Eysenck-féle személyiség kérdőív alapján négy személyiségkategóriába sorolhatjuk a kérdőívet kitöltő hallgatókat. Ezen eredményeket szeretném a sportágválasztási, illetve a sportolási szokásaikkal összevetni.

Feltételezésem szerint a személyiségvonások közötti különbséget jól tükrözi a sportágválasztás.

szerző

  • Varnyu Iván
    Műszaki menedzser alapszak BSc
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Hellner Szelina
    Igazgató-helyettes, Testnevelési Központ

helyezés

I. helyezett