Regisztráció és bejelentkezés

Egyetemisták sportolási szokásainak vizsgálata a BME-n

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2012 óta működik a BME Sportközpont. Korábban testnevelés és szabadidős sport céljából a némely épületben megtalálható tornatermeket, a Hauszmann utcai sporttelepet, a Bogdánfy úti sporttelepet, illetve a kollégiumi konditermeket használták. A Hauszmann utcai létesítmény eladásának árából épített Sportközponttal sportolási lehetőségek meglehetősen széles tárháza nyílt meg az egyetemi hallgatók számára. Ezzel nem csupán a testnevelés órák keretein belül felvehető tárgyak listáját bővítették, hanem ezen felül az egyetemtől függetlenül végzett sporttevékenységekre is új lehetőségeket teremtettek. Az Egyetem számos sportolási lehetőséget kínál, öntevékeny körök a hallgatói sporttámogatásból szerveződve, a MAFC, de az említett kötelező testnevelési órák kerete is, vagy akár a sörpong-versenyek, szinte végtelenné teszik az elérhető sportszolgáltatásokat. Ekkora kínálat mellett felvetődik a kérdés, hogy a hallgatók mivel és hogyan élnek e meglehetősen széles választékkal.

Dolgozatomban kérdőíves felmérés révén az egyetem hallgatóinak sportolási szokásait mérem fel, úgy az egyetemen belül, mint azon kívül, viszonyulásukat az egészséges életmódhoz és a rendszeres sportra való motivációjukat is. Vizsgálatom tárgyát képezte, hogy a hallgatók lakóhelye, pénzügyi helyzete, motivációja milyen kapcsolatban áll a sportolási szokásaival, valamint az is, hogy mit gondolnak az egyetemi sportlétesítmények minőségéről, és a nyújtott szolgáltatások színvonaláról. Felmérésemet több, korábban elkészített (BME-re, és más egyetemekre vonatkozó) hasonló felméréssel hasonlítom össze. Hipotézisem az, hogy a Sportközpont fejlődésével és szolgáltatásainak bővülésével növekedett az aktívan sportolók száma, valamint az, hogy a kötelező testnevelés óra, és a sportlétesítmények könnyű elérhetősége miatt a diákok szívesen veszik igénybe az egyetemi sportlétesítményeket. Előzetes feltevésem részét képezi az is, hogy akik kevésbé használják ki ezt a lehetőséget, azok azt a nem megfelelő tájékoztatás miatt teszik.

szerző

 • Fodor Renáta
  Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Szabó Tibor
  egyetemi adjunktus, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék
 • Bartha Zsolt
  Testnevelő Tanár, igazgató helyettes , Testnevelési Központ

helyezés

II. helyezett