Regisztráció és bejelentkezés

UO írásfejlesztő tollban rejlő fejlesztési irányok feltérképezése a felhasználói csoportok igényeinek tükrében

A dolgozatom fókuszában az UO írásfejlesztő toll áll. Ennek a terméknek négy fő célcsoportja van, nevezetesen az írásproblémákkal küzdők, a kisiskolás gyerekek, a balkezesek, valamint a felnőttek. A kutatásom alapvetően arra irányul, hogy feltárjam azokat a lehetőségeket, amikkel a terméket forgalmazó cég által megjelölt célcsoportoknak értéktöbbletet lehetne teremteni. Dolgozatom első felében kitérek arra, hogy milyen kutatási módszertanokat lehet használni a felhasználók bevonásával egy ilyen jellegű vizsgálat esetén, hogy az ismert, illetve látens igényeket feltérképezzük. A második felében bemutatom azt, hogy ezek közül én melyikeket, és miért használtam a vizsgálatom alatt. A harmadik, utolsó részben pedig a már elkészült kutatásaim eredményeit ismertetem, amely bemutatja egyrészt a piaci oldalról felmerülő igényeket írószer-vásárlási preferenciák kapcsán, másrészről megmutatja az általam meghallgatott szakemberek véleményét arról, hogy használhatósági szempontból milyen jellegű tulajdonságokkal, paraméterekkel rendelkezik egy jó írószer.

szerző

  • Collognáth Eszter
    Műszaki menedzser alapszak BSc
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Jókai Erika
    egyetemi tanársegéd, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést