Regisztráció és bejelentkezés

Az Unicum Szilva terméktulajdonságainak felhasználói megítélése és a fogyasztói preferenciák vizsgálata

Dolgozatom témája az Unicum Szilva terméktulajdonságainak felhasználói megítélése, valamint a fogyasztói preferenciák vizsgálata, amelynek célja, hogy a Zwack Unicum Nyrt. számára információt szolgáltasson, hogy mely termékjellemzőket hangsúlyozza ki kommunikációja során. Továbbá kutatásaim témáját képezi a Zwack Unicum Nyrt. kérésére egy, az Unicum termékcsalád üvegének esetleges változtatásának felhasználói megítélése.

Kutatásaim részeként a cég és a termék rövid bemutatását követően a termék bevezetése előtti és utáni piaci helyzetet írtam le, valamint a legnagyobb versenytárssal, a Jägermeisterrel végeztem összehasonlítást piaci részesedés tekintetében. Meghatároztam továbbá az Unicum Szilva bevezetésének célját és annak körülményeit, valamint a termék felhasználói- és vevői körét.

Kutatásaim lefolytatásához először interjúk keretében hét, már Unicum Szilvát fogyasztott személyt kérdeztem meg különböző korosztályokból a fogyasztói szokásaikról és preferenciáikról, az Unicum Szilva terméktulajdonságainak, valamint az Unicum termékcsaládra tipikus üvegek változtatásának megítéléséről. Ezt követően kérdőíves megkérdezést alkalmazva hozzávetőlegesen száz fő véleményét kértem ki kutatási kérdéseim megválaszolásához. A vizsgálat során világossá vált, hogy a megkérdezettek körében az Unicum Szilva egyértelműen prémium kategóriájú, divatos, édes-gyümölcsös ízvilágú termékként van számon tartva, amelyet leginkább különleges alkalmakkor fogyasztanak. Továbbá szintén egyértelműen kitűnt a kutatásokból, hogy a fogyasztók az Unicum termékcsalád hagyományos, gömb formájú üvegén jelentősebb változtatást nem fogadnának szívesen.

Végezetül kutatásaim eredményei és tapasztalatai alapján a Zwack Unicum Nyrt. számára is értékes következtetéseket vontam le, amelyeket reményeim szerint a cég fel tud használni az Unicum termékcsalád jövőbeni marketing stratégiájának kialakítása során.

szerző

  • Rozsondai Júlia Ágnes
    Műszaki menedzser alapszak BSc
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Hlédik Erika
    egyetemi adjunktus, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést