Regisztráció és bejelentkezés

Többtényezős izotóp-arány mérés analitikai vizsgálaton alapuló magyar termék védjegy piaci bevezetése

A globalizációval, az EU belső piacának megnyitásával a mezőgazdasági termékek szinte korlátozás nélkül juthatnak el egyik országból a másikba. Még az élelmiszerszabályozás szigorú törvényei sem kötelezik a gyártókat és forgalmazókat arra, hogy áruikon pontosan feltüntessék a termőhelyet. A termékek útjának nyomon követhetősége az élelmiszerbiztonság egyik leglényegesebb eleme, amely nélkülözhetetlen a megbízható, magas minőséget képviselő élelmiszerek eléréséhez, illetve a magyar fogyasztói társadalomban évről-évre tapasztalható növekvő fogyasztói tudatosság kielégítéséhez. A magyar termék védjegyek feladata, hogy egy olyan tanúsítványként szolgáljon a megfelelő termékekről, amely meghatározott és szigorú minőséget biztosít. Azonban a fogyasztók nagy része még mindig bizalmatlan, nincs teljes mértékben tisztában jelentésükkel és szabályozottságukkal.

Dolgozatomban egy olyan többtényezős izotópmérésen alapuló analitikai vizsgálatra épülő „magyar termék” védjegy kidolgozásával foglalkozom, amely megoldást jelenthet ezekre a problémákra. Az eljárás, illetve az eredményeken alapuló védjegy lehetővé tenné

• az élelmiszerek földrajzi eredetének maghatározását,

• az élelmiszerek nyomonkövethetőségének biztosítását, az élelmiszerbiztonság kiterjesztését,

• a termékek a „Hungarikum”-ok és a „Magyar termék” jogszabályi előírásainak való megfelelésének igazolását,

• a mezőgazdasági termelés változatosabbá tételére való ösztönzést,

• a termőhelyek és termékek piaci értékének és ismertségének növelését,

• a termékek reális ár-értékarányának kialakítását,

• a „márkanévvel” való visszaélések, hamisítások, megtévesztések visszaszorítását, a fogyasztó megelégedettség növelését.

Kutatásaim során a magyar termékekkel és eredetüket igazoló védjegyekkel kapcsolatos fogyasztói attitűdök és vásárlási szokások feltárására törekszem, amellyel célom egy ilyen, laboratóriumi vizsgálaton alapuló védjegy relevanciájának igazolása a fogyasztók körében. E céljaim elérésére a Q-módszertant választottam, amelynek segítségével az effajta szubjektív fogyasztói vélemények egzakt méréssé formálhatók és elemezhetők. Szakirodalmi kutatásaim valamint empirikus vizsgálataim alapján rámutatok, hogy a magyar fogyasztók „magyar termék” védjegyekkel kapcsolatos ismeretei hiányosak, amely csökkentheti a magyar termékek versenyképességét és gátolhatja a hazai értékek védelmében tett állami lépéseket.

szerző

  • Imre Tamás
    műszaki menedzser
    alapszak

konzulens

  • Dr. Berki-Süle Margit
    egyetemi adjunktus, ELTE GTI (külső)

helyezés

Jutalom